Modlime sa za:

Pozývame vás do spoločnej modlitby za:

-   vznik kresťanských vzťahov, ktoré budú postavené na vydanosti Bohu, úprimnosti, otvorenosti a vzájomnej dôvere a  úcte

-    za všetky slobodné ženy, ktoré sú povolané do manželstva. Nech ich im Pán dá trpezlivosť v čakaní, nech posilní ich nádej a upevní vieru v naplnenie Božích plánov v ich životoch

-    za vydanosť mužov a  žien žiť naplno pre Pána v zasvätenom živote – znovubjavenie a otvorenie sa daru celibátu

-    za obrátenie mužov – za milosť viery pre nich

-    za našich partnerov a  manželov – aby rástli v poznaní Boha, aby boli   dobrými, zodpovednými manželmi a  otcami

        za všetkých vodcov na Slovensku – biskupov, kňazov, vodcov spoločenstiev, politických vodcov –  Božie požehnanie pre nich