Modlime sa za:

          * Nás všetkých: Pane, prosíme ťa, ukáž nám jasne, kto sme, naše schopnosti a možnosti a aj ich hranice. Daj nám silu, aby sme si ich s odvahou dokázali ustrážiť a tiež rešpektovať u druhých. Chráň nás od akéhokoľvek násilia a neúcty – fyzickej, psychickej, či emocionálnej.

          * Odvážne srdcia slovenských žien a mužov: Pane, prosíme ťa, zbav nás zbytočného strachu, ktorý nám zväzuje ruky a túžby srdca. Osloboď nás od umelého strachu, ktorý nám bráni byť aktívnymi a ozvať sa v situáciách, kde sa mlčí až príliš.

          * Rodičov a vychovávateľov detí a mládeže: Pane, prosíme ťa za rodičov, ktorí formujú deti a mládež. Prosíme ťa o silu a Ducha pri formovaní mladých duší a sŕdc, k vychovaniu zdravej generácie.

          * Slobodných/vydatých/rozvedených: Pane, z hĺbky srdca ťa prosíme za slobodných a hľadajúcich svoju životnú cestu. Taktiež za tých, ktorí po svojej ceste už kráčajú, ale tápu v pochybnostiach a strácajú pevnú pôdu pod nohami, nahlodaných neistotou a strachom od Zlého. Upokoj srdcia, ktoré túžia milovať a byť milované a naplň miesta, ktoré vieš zaplniť len Ty.

          * Nás všetkých: Pane, drž naše srdcia vo svojich rukách, aby sa neutopili v márnostiach konzumného sveta.