Rút

Aj dnes k nám prišla moja svokra, ktorú radšej volám manželova mamina, lebo za slovom svokra sa mi vybavujú všetky tie nejapné vtípky a vraj nedobré skúsenosti ľudí. Spýtala sa ma, čo potrebujem spraviť a ako môže pomôcť ona. Obyčajne sa hrá s malým alebo spolu varíme. Teraz sú práve spolu vonku. Som za ňu vďačná. Je to naša srdečná mamina a inšpiratívna babička, ktorá vie pomôcť, no nikdy sa nikam nevnucuje ani nikým nemanipuluje. Jej vzťah ku mne je absolútne prijímajúci. A môj? Dúfam, že taký istý.
Nevesta a svokra. Cítite sa ako ja? Veľmi vám to prajem.

Noemi zomrel manžel a jej nevestám Orpe a Rút tiež. Ostali tri „opustené“ ženy. Mladé nevesty boli Moabky – cudzinky, čo pre Židov znamenalo inú vieru, chápanú ako nevieru. Noemi sa rozhodla vrátiť k svojmu národu, keďže pred rokmi spolu s manželom a dvoma synmi opustila vlasť. Svokra obe nevesty nahovárala, aby zostali tam, kde sú teraz a našli si druhého muža, a teda mysleli na seba a svoje budúce šťastie. Ale Rút nie a nie. Túži zostať pri matke svojho nebohého manžela a sprevádza ju na strastiplnej ceste až domov. Aj v kraji Noeminých predkov stretáva Rút šťastie - Boaza – spravodlivého, bohabojného muža už v rokoch, za ktorého sa vydá.

Nad týmto v Biblii v skratke opísaným príbehom sa dá rozjímať celé hodiny. Môžeme si obe ženy predstavovať na ich fyzicky náročnej púti, keď mohli byť kýmkoľvek napadnuté, znásilnené, nepochopené alebo len od vysilenia odpadnúť či zablúdiť, môžeme sledovať ich verný vzťah – tak ťažko predstaviteľný v dnešnej dobe, ale tiež žasnúť pri nápadoch ženskej zvodnosti. Šokujúca je pre mňa povaha mladej, iste šmrncovnej Rút a odhodlanie stráviť zvyšok života po boku vdovy, svokry, úplné zrieknutie sa svojho šťastia. Avšak akoby za toto všetko, čo ona sama ani neprežívala ako obetu, dostane odmenu – správneho chlapa a s ním aj navrátenie  úcty k jej osobe a bohaté materiálne zabezpečenie. Ona jednoducho videla potrebu niekoho iného, nuž ju išla naplniť. Došlo jej, že dobrého muža musela porodiť dobrá žena. Jej vďačila za svojho prvého partnera. Teším sa tiež tomu, že je v Božom slove priestor aj pre úplne normálny vzťah medzi mužom a ženou a jeho začiatky. Aj v Rút i v Noemi je istá dávka zvodnosti, typickej pre každú ženu. Noemi poslala Rút v noci k Boazovi a kázala jej ľahnúť si mu k nohám, a tak sa pokúsiť nájsť uňho priazeň – dnešnou rečou – vzbudiť v ňom mužský záujem a lásku.

Každá éra a kultúra má svoje špecifiká, takisto aj židovská z čias Starého zákona. Ale keď odhliadnem od dobových znakov a zameriam sa na všeľudské, vždy platné zákony medziľudských vzťahov a lásky ako takej, mám pred očami citlivú, nežnú, krásnu, príťažlivú ženu, ktorej poslušnosť tradíciám, starším či mravom nijako neubrala na žiadanosti. Práve naopak.

Z kuchyne počujem maminu môjho drahého, ako ukladá použitý riad do umývačky, utiera stôl. Zatiaľ ma nečaká podobná situácia ako v príbehu Noemi a Rút, ale túžim viac myslieť na náš vzťah aj prakticky.

-aje-