Dvaja vlci

 

Vlci1Vlci2

 

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka.  Povedal mu: „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvoma vlkmi.“

Jeden je zlý.  Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť,
sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.                                                        

Ten druhy je dobrý.  Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal:  “A ktorý vlk zvíťazí?”

Starý Indián odpovedal: “Ten, ktorého kŕmiš”.

Monika Ginzeriová
S použitím knihy Změna přináší uzdravení od H. Clouda a J. Townsenda