Peniaze alebo život?

Kde nájsť kuchársky recept na narábanie s peniazmi?

            Peniaze alebo život !!! Nie, nejde tu o prepad Juraja Jánošíka. Ani o kriminálnu rubriku. Aj keď sa v bežnom živote, ale aj v televízii či v bulvárnej tlači veľmi často stretávame s rôznymi podobami násilia a negatívnymi emóciami( či už chceme alebo to len podvedome vnímame ).
 Myslím si však, že je oveľa príjemnejšie, ak máme možnosť zažiť radosť, úsmev, úspech, šťastie, veselú náladu, čiže kladné emócie. Či už to je v dobrých, priateľských medziľudských vzťahoch, vo filmoch, v kultúre alebo v športe. A určite  dáte za pravdu, že jednou z príjemných vecí v živote je aj pocit, že nám nechýbajú peniaze, že ich máme dostatok. Čo však máme robiť, aby tomu tak aj bolo?
Na Slovensku ešte ľudia väčšinou nezažívajú pocity, že si môžu zo svojho príjmu zabezpečiť  základné  potreby  a   k tomu  trochu  luxusu  v takom  meradle ako v ekonomicky rozvinutejších krajinách.
Za socializmu ( kto si ho pamätá ) nám veľa vecí chýbalo alebo nám bolo ťažšie dostupných v materiálnej aj v duchovnej oblasti. Nikto nás vedome neučil, ako s peniazmi narábať. Vlastne ani nebolo treba. Lebo sme  nemohli mať chudobných ľudí ani žobrákov. Prácu  musel mať každý. A kto ju nemal, už bol podozrivý a kazil imidž socializmu ako najlepšieho zriadenia pre ľudí. A navyše bol obviňovaný z príživníctva či iných nepríjemností. Podnikanie  alebo súkromný majetok boli opovážlivé slová, nie to ešte skutky či realita, prax a bežný život. Naproti tomu dnes väčšina našej práce súvisí  s  s.r.o. – čkou, akciovou či  inou právne organizovanou spoločnosťou ( právnickou osobou ). Prípadne pracujeme u živnostníka alebo sami podnikáme. Práca v štátnych podnikoch alebo vo verejnej správe je už len v menšine.
A práve tu niekde treba hľadať ťažkosti, prečo ľuďom chýbajú peniaze. Na jednej strane je ťažké zmeniť myslenie, že práca nie je povinnosť, ale žiť z niečoho musíme. Na druhej strane prejsť zo stavu nedostatku peňazí za socializmu k stavu, že niekto má oveľa viac ako druhý, je často bolestné, hraničiace so závisťou voči bohatým.
Prepadla nás  iná doba, iný pohľad na slobodu, ale aj zodpovednosť. Zmeny, ktoré majú na nás rôzny dopad, či sme starí alebo mladí, muži alebo ženy. Je to viac či menej bolestné podľa množstva našich skúseností, stereotypu života či našej povahy a spôsobe reagovania na životné zmeny. Sociálne rozdiely a s tým súvisiace rozdiely medzi chudobnejšími a bohatšími sa neustále zväčšujú. Množstvo spomínaných kontrastov má  spoločného menovateľa aj v peniazoch.
A postupne sa začínajú v našich mysliach vynárať otázky podobné týmto:
Prečo vznikajú tieto sociálne rozdiely?
Aký je správny vzťah k peniazom?
Peniaze a morálka. Ide to dokopy?
Ako získať peniaze, aby sme ich mali dostatok? A nekradnúť pritom! J
Ako s nimi hospodáriť?
Na čo ich používať, na aký účel?
Čo uprednostňovať, čo je nutné si zaobstarať cez peniaze?
Ako ušetriť zbytočným nemíňaním?
Čo je nutné a čo je už luxus?
Ako nedostať rodinný rozpočet do mínusov?
Kde si odkladať, aby som o peniaze neprišiel?
Ktoré firmy sú rizikové?
Čo s peniazmi, ktoré momentálne nevyužívam?
Ako si poradiť so sporením či úverom, ak plánujeme väčší výdavok napríklad na dovolenku, zariadenie bytu, auto či kúpu bytu? Alebo niečo iné?
Ako si vybrať banku či firmu, ktorej zverím svoje zarobené peniaze alebo úspory?
            Takto sa dá pokračovať ďalej s otázkami na témy okolo peňazí, ktoré ľudí zaujímajú. Odpovede na tieto otázky a zaujímavé témy by sme si mohli postupne rozobrať na stránkach tohto časopisu - podľa vašich potrieb aj záujmu.

Ing. Peter Jančík