Stres – životabudič a brzda (2.časť)

Niektoré praktické aspekty

            Výsledkom náročného životného štýlu je často niečo, čo nazývame bolesť z preťaženia. Je to stav, keď už nie sme schopní fyzicky zvládať tento životný štýl a prichádzajú rôzne zdravotné problémy. Ak je naše telo dlhodobo vystavené nadmernej záťaži, stáva sa, že sa nedokáže vyrovnať ani s obyčajným vírusom. Môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým sa z toho dostaneme. Vtedy je potrebné prehodnotiť svoj život a rebríček hodnôt. Boh ale má schopnosť akúkoľvek bolesť premeniť na požehnanie. Na našej ceste je dôležité klásť Pánovi otázky: „Je to skutočne od teba? Mala by som toto všetko robiť?“ Často nevieme rozlíšiť, na ktoré požiadavky povedať áno, na ktoré zas nie. Často nedokážeme prenechať niektoré veci iným. Bojíme sa budúcnosti. Je potrebné si uvedomiť, že aj ako kresťan mám právo povedať NIE, a to dokonca aj niektorým dobrým veciam. Niekedy nastáva situácia, že niečo ľutujeme a cítime kvôli tomu vnútorný hnev. V mnohých našich rodinách je hnev potláčaný, nevieme o ňom otvorene hovoriť, no napriek tomu sa ho nevieme zbaviť. V dôsledku potláčania hnevu prichádza depresia, ktorú zapríčiňuje aj nedostatok hraníc. V prvom rade je nevyhnutné porozumieť všetkým tlakom, ktoré na nás pôsobia. Prijať tiež pravdu, že s tým môžeme niečo urobiť nielen svojou vlastnou silou a vlastnými schopnosťami, ale že Bohu skutočne na nás záleží a pomôže nám.
             V Biblii nachádzame niekoľko príkladov, napr. príbeh Eliáša. Vo svojej službe videl, ako veľký Boh koná veľké veci. Napriek tomu ho v jednej kapitole nachádzame na púšti plného strachu. Môžeme povedať, že toto je najkratší popis depresie. Hrdina na púšti hovorí Bohu, aby ho už povolal, že už nevládze ďalej. A vtedy prichádza anjel s vodou, kúskom chleba a poradí mu: spi, oddychuj. A keď sa zobudí, dostáva rovnakú radu. Boh mu hovorí: „Mám pre teba veľké veci, potrebujem ťa, musíš sa dať dokopy, aby si mohol pokračovať.“ Toto je niečo, čo Pán aj dnes hovorí nám všetkým: „Potrebujem ťa. Potrebujem tvoje dary, ktoré som ti dal. Potrebujem tvoju vášeň, možnosti.“ A možno mnohým z nás Pán tiež hovorí: „Len si oddýchni. Upokoj sa.“ Eliáš prešiel týmto procesom, ale nie úplne. Stretol sa s Pánom, no naďalej sa sťažoval. Hovorí Pánovi: „Len sám som zostal.“ Jeho vnímanie však nebolo správne. Očakával Pána, že bude vo vetre, skalách, hrmení, ohni...no tam nebol. Potom prišiel jemný vánok a cez neho Boh hovoril s Eliášom. A podobne je to v našich životoch. Nečakáme občas aj my, že Pán bude hovoriť cez hromy, blesky, zázraky?
               Ďalším biblickým príkladom je príbeh Mojžiša, ktorý vyviedol židovský národ  z egyptského otroctva. A stalo sa mu presne to, čo sa často stáva aj v bežnom živote - venujete sa ľuďom, trénujete ich, staráte sa o nich, snažíte sa ich zachrániť, ale ako výsledok máte len ich reptanie a hnev. Mojžiš bol niekoľkokrát počas putovania skutočne prepracovaný, no takisto Židia boli unavení. Niekedy môže ľudí vyčerpať aj spôsob, akým ich vedieme. Je dôležité z času na čas reflektovať o veciach, ktoré je potrebné zmeniť. Učiť sa tiež zverovať veci iným. Niekedy nás môžu lákať dobré nápady, projekty, ktoré môžu byť vynikajúce, no Pán hovorí, že nie sú pre nás. Máme sa koncentrovať na jednu vec. Najlepším príkladom je Ježiš. Pred tým, ako sa chystal urobiť zázrak, spýtal sa Otca: „Je toto správny čas? Otče, mám to spraviť teraz?“ Ľudia okolo nás sú v núdzi a budú vždy, no je potrebné byť vnímaví a rozlíšiť, kedy je čas postarať sa o blížnych a kedy čas stíšiť sa na modlitbu. Ježiš mal vyhradený čas, kedy sa stiahol, lebo potreboval byť sám s Otcom. Vtedy sa Boha pýtal: „Otče, čo je ďalšia vec, ktorú mám spraviť, aby som ťa oslávil?“
          Častokrát sme vystavení veciam, situáciám, chorobám, ktoré nedokážeme zmeniť.  Podobne ako niektoré rodinné záležitosti, ťažké situácie, v ktorých sa musíme rozhodnúť... Na psychologickej úrovni (myseľ, emócie, vôľa) musíme tieto veci prijať a zveriť ich do Božích rúk. Veľkou pomocou v ťažkých chvíľach je, keď si uvedomujeme a rátame požehnania, ktoré k nám prichádzajú. Ak nám to nie je prirodzené, dá sa to naučiť. Keď vyratúvame požehnania, prichádza vďačnosť ako nová kvalita života a z nej prameniaca radosť. Všetko vidíme v krajších farbách. Navonok sa nemusí zmeniť nič, no zmenilo sa naše vnímanie života a sprevádzajú nás odrazu pozitívne pocity.
           Boh nám dal telo, aby sme sa oň starali. Ak naše telo nie je o.k., ani naša myseľ nebude v poriadku a náš duchovný život sa začne zhoršovať. V mladosti si možno myslíme, že sa nás to netýka, no nie je to pravda. Je potrebné naučiť sa disciplíne aj v oblasti zdravia a starostlivosti o telo. Nezabúdajme na pohyb, cvičenie, vyváženú stravu, dostatočný spánok a oddych.
           Máme byť tiež pánmi svojich myšlienok. Často v dôsledku udalostí prichádzajú negatívne myšlienky alebo podozrievanie niekoho. Naša myseľ v dôsledku prostredia, v ktorom  žijeme, okolností, bola „stvorená“ ako negatívna (ale nie Stvoriteľom). A stále žneme negatívne ovocie z tej doby. No každý deň máme možnosť zvoliť si dobré, správne myšlienky, hľadať, či nie je niečo pozitívne na tej-ktorej situácii a potom na to myslieť. Odporúča sa stanoviť si kritériá podľa právd, čo Boh hovorí o nás.
           Veľmi dôležité je odpustenie a zmierenie sa s druhými. Ak sme sa nezmierili s tými, ktorí nám ublížili, zranili či nás sklamali, pretrváva a rastie v nás koreň horkosti a potom máme problémy v medziľudských vzťahoch. Odpustenie je kľúčom k pokoju. Neodpustenie môže blokovať náš duchovný rast, radosť zo života, kreativitu, inšpiráciu atď. Až keď odpustíme, môžeme s radosťou zažívať slobodu, zdieľať spoločenstvo s ľuďmi, byť požehnaní ich darmi a tým, kým sú.
           Mali by sme tiež poznať a strážiť si svoje hranice. Pán od nás nikdy nebude chcieť, aby sme robili viac, než sme schopní urobiť. Robme preto len tie veci, na ktoré sme povolaní a pre ktoré nás aj dostatočne vyzbrojil.
           Ďalšia časť prevencie vyhorenia je manažment času a videnie zmyslu nášho života. Ľudia trpiaci depresiou sú práve tí, ktorí stratili zmysel života. Ale Pán je štedrý a dáva nám život so zámerom. Niekedy to ale nevnímame, nevieme nájsť ani svoju vášeň, talenty, duchovné dary. Alebo nedokážeme akceptovať jeho spôsob robenia vecí, a tak s ním neustále zápasíme. Potrebujeme však pokoru, uznať jeho zvrchovanú autoritu nad naším životom a byť otvorení.
           Dôležité je plánovať si čas na chválu Boha, zabojovať zaň. Hovoriť nahlas, kým je Boh pre nás. Ďakovať za to, že Boh je väčší než akákoľvek vec v našom živote. Pán to chce. Všetky diela našich rúk sú dôležité, no pre neho je najdôležitejšie prežívať a budovať s nami vzťah. My zase potrebujeme byť v jeho prítomnosti, aby sme boli inšpirovaní a nabrali nové sily. Len tak sme schopní prinášať a tvoriť nové veci. Meditácia Božieho slova tiež občerstvuje nášho ducha.
           Dôležitý je čas na oddych, aby sme videli Božie stvorenie, jeho krásu. Náš Stvoriteľ nás tak miluje, že stvoril nádheru prírody pre nás, aby sme si mohli oddýchnuť, obklopení jeho krásou a stvorením. Musíme sa naučiť vnímať a tešiť sa z bezpečia, ktoré máme vo svojom Stvoriteľovi, nechať ho milovať nás a uzdraviť naše rany. Dovoliť mu, aby nás uzdravil, byť v jeho bezpečí, v spojení s ním.
           V mnohých prípadoch je nutná aj praktická pomoc. Vyhorení ľudí, ktorí sú často aj v depresii, potrebujú pomoc zvonka. To je výzva aj pre Telo Kristovo, niekedy dokonca prostredníctvom sietí či organizácií. Mali by sme sa viac o seba navzájom starať, pýtať sa osobné otázky: „Ako sa máš, ako zvládaš všetky tie výzvy?“
          Kľúčové je mať usporiadané priority v správnom poradí. Uvedomujeme si, že dôležitou časťou nášho života by mala byť modlitba. No nie vždy sa nám to podarí realizovať. Je dobré mať akéhosi mentora – človeka, ktorý si na nás nájde čas, je skúsený na ceste viery, dokáže sa modliť s nami a za nás. Celá naša kultúra smeruje k jedinému cieľu – byť úspešný a výkonný. My, ako kresťania,  nie sme voči tomu imúnni. Tiež chceme byť vnímaní ako úspešní, bez problémov. Ale realita je často iná. Je veľmi potrebné zdieľať navzájom svoje problémy. Samozrejme nie s každým, ale aspoň s osobou, ktorej dôverujeme a môžeme pred ňou priznať svoje nedostatky. Je to veľká pomoc, prinesie uvoľnenie pre zmenu a premenu. Je veľkým požehnaním, keď je modlitebný partner váš manžel, manželka, ale v mnohých prípadoch to nie je možné. Mal by to byť niekto, kto našej vízii rozumie a modlí sa za ňu s nami. Tento človek nám pomôže rozpoznať naše miesto a poslanie v živote. Dôležitá je otázka vykázateľnosti - určitého „skladania účtov“. Častokrát mávame o tomto zlú predstavu. Tak ako Boh je hlavou svojho Syna, Syn môže byť hlavou manžela a on potom svojej ženy a rodiny. Boh zriadil akýsi poriadok, hierarchiu a systém vykázateľnosti. Hlava po hebrejsky znamená zdroj, vedenie a vykázateľnosť. Nie je na obviňovanie, vyžadovanie účtov, ale má za cieľ ochraňovať, podporovať, investovať. Ak je otec hlavou rodiny, nie je to preto, aby im kázal, rozkazoval a utláčal ich, ale aby im slúžil, chránil ich, pomáhal im vyvinúť sa čo najlepšie. Ak manželka a deti pochopia tento koncept, nemajú problém s vykázateľnosťou. Chápu, že je na ich ochranu, pomoc, nie kontrolu. Podobne, mať mentora, niekoho, komu som vykázateľný, nie je na kontrolu, ale má mi slúžiť. On možno prvý uvidí riziko môjho vyhorenia. Lebo ja som často taký pomýlený vo svojom vnímaní a interpretovaní, že viním každého okrem seba. Je to niekto, kto sa o nás stará, má nás rád, a keď na nás niečo spozoruje, neklebetí, ale padne na kolená a modlí sa. Povie napríklad: „Vieš, ale rovnaká vec sa dá povedať inak. K tomuto môžeš pristupovať a riešiť ju inak.“ Hovorí nám to preto, lebo nás má rád. A my sme pripravení zmeniť sa.
Zmenu a prevenciu stresu môžeme začať v akomkoľvek veku. Ide o prvú osobu: JA to môžem zmeniť. Chcem to zmeniť? Lebo JA sa musím stať inou osobou. Len tak budem viac a viac fungovať podľa Božieho plánu a pomazania pre môj život. Prináša to viac vzrušenia a nový príval energie. A nebudem v riziku vyhorenia, lebo to nerobím z vlastných síl, Boh mi dodáva silu. Ani nebudem tak veľmi závislý na spätnej väzbe, odmene, komplimentoch od iných. Vyžaduje to ale pokoru, ochotu nechať sa poučiť, vycúvať, zastaviť sa, či úplne stopnúť niektoré  aktivity. Hovoríme tu o určitom duchovnom vedení, nie o „manažmente života“ či „riešení konfliktov“. Mentor či duchovný vodca vidí, že všetko môže byť získané v bližšej konverzii k Bohu.

Andie
podľa prednášky Henryka and Aliny Wieja zo žurnalistickej konferencie v Mittersille v apríli 2007. Autori sú zakladateľmi organizácie „Life and mission“ (holistická služba, lekárska a duchovná podpora). Pracujú v Ústave kresťanského poradenstva, zameranom

Druhú kožu už nedostaneme - chráňme si ju....

11

Hurá, opäť sa blíži leto a s ním čas zaslúžených dovoleniek, tepla, slnka, na ktorého blahodarné účinky sa tešíme.
Väčšinu slnečného žiarenia tvorí viditeľné svetlo a tepelné lúče. Slnečné lúče majú však aj ďalšiu zložku, pre ľudské oko neviditeľné tzv. ultrafialové UV- lúče, ktoré sú však energeticky veľmi silné. Čím kratšia tzv. vlnová dĺžka, tým silnejší a nebezpečnejší účinok týchto lúčov. Našťastie naše telo má voči nim zabezpečenú ochranu – je ňou naša koža. Tu sa v pigmentových bunkách -melanocytoch vytvára tmavý pigment melanínu, ktorý potom absorbuje zostatkové UV-A (vlnové dĺžky 320-400 nm) a UV-B (290-320 nm) lúče a zamedzuje ich vniknutiu do hlbších vrstiev kože. Každý máme ale iný stupeň ochrany, práve podľa obsahu pigmentu. Preto je dobré našej koži v tomto pomôcť, a to nielen v lete na dovolenke. Kvalitný prípravok UV ochrany v podobe krému, oleja, gélu či spreja by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Negatívne pôsobenie UV žiarenia nekončí totiž len pri nepríjemnom spálení pokožky, ktoré je spôsobené hlavne UVB žiarením. Je už vedecky dokázané, že po dlhodobom pôsobení sa negatívne vplyvy UVA a UVB kumulujú a môžu viesť až k smrteľným nádorom kože. Okrem toho UVA žiarenie spôsobuje aj starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém, čo by sme si mali uvedomiť ak s obľubou navštevujeme soláriá.
Základným smerodajným faktorom pre voľbu správneho prípravku je typ kože - tzv. fototyp. V princípe možno ľudí podľa typu kože rozdeliť na 4 základné skupiny: kožný typ I až IV. Tieto sa odlišujú stupňom pigmentácie a tým aj reakciou na slnko. Najcitlivejší sú ľudia s kožným typom I, ktorí majú veľmi svetlú kožu, často ryšavé vlasy a pehy. Pri opaľovaní v lete sa ich pokožka začervená už po 10 minútach na slnku, vždy sa spáli. Len niekedy sa opália do červena, lebo ich pokožka nikdy nepigmentuje- melanín sa netvorí. Ľudia kožného typu II majú tiež svetlú kožu aj vlasy, pokožka sčervená po 10-20 minútach na slnku, vždy sa opália do červena, ale niekedy slabo pigmentujú. Kožný typ III majú ľudia so  stredne svetlou kožou, s tmavoplavými až tmavými vlasmi. Ich koža vydrží viac, sčervená až po 20-30 minútach na slnku, spáli sa len zriedkavo a vždy pigmentuje. Pomerne dobre chránení sú ľudia kožného typu IV s tmavou kožou a tmavými vlasmi. Nikdy sa nespália a dobre pigmentujú. Pokožka červená až po 45 minútach na slnku bez ochrany. Najcitlivejšiu pokožkumajú deti. Ich treba obzvlášť chrániť. Niektorí lekári dokonca hovoria, že deti do 12 mesiacov by nemali byť vôbec vystavené slnečným lúčom.
Okrem typu pokožky, pri zvažovaní aký prípravok ochrany si pre seba, či našich blízkych vyberieme, je dobré zamyslieť sa aj nad intenzitou UV-lúčov. Táto závisí od geografickej polohy miesta, kde sa nachádzame, od ročného obdobia, a samozrejme od času pobytu na slnku. Už akosi automaticky vieme, že ochrana je potrebná zvlášť vtedy, keď cestujeme k moru. Vedeli ste však, že aj s každými 1000 m nadmorskej výšky stúpa intenzita UV žiarenia o 15%? Aj cez zamračenú oblohu prenikne 70-80% tohto žiarenia. Spáliť sa teda dá aj pod zamračenou oblohou, či na lyžovačke v horách, lebo sneh odráža až 90% slnečného žiarenia.

12

Na trhu je veľké množstvo prípravkov, ktoré nám sľubujú spoľahlivú ochranu pred škodlivými účinkami žiarenia. Žiaľ, často sú to len sľuby. Pri výbere produktu, ktorému zveríme svoju pokožku, by sme mali skutočne hľadať hlavne kvalitu. Dôležité je myslieť na širokospektrálne filtre v obidvoch oblastiach - UVA+UVB.

Kvalitnou značkou na trhu sú prípravky rady DAYLONG vyvinuté švajčiarskou firmou SPIRIG. Produkty DAYLONG si môžete kúpiť výlučne v lekárni, kde vám zároveň odborníci poradia, ako sa chrániť pred slnečným žiarením. Zo širokej ponuky radu Daylong si môže každý vybrať ten produkt, ktorý najlepšie vyhovuje jeho typu kože i individuálnym požiadavkám.  Pomôže vám v tom aj táto tabuľka.

13

Kompletný prehľad výrobkov môžete vidieť aj na zadnej vnútornej obálke tohto čísla MIRIAM. Prípravky DAYLONG sú kozmeticky prijateľné a ľahko sa rozotierajú. Väčšinou sú to jemné lipozomálne lotia. Firma ponúka aj svetlofiltrujúcu a vodostálu tyčinku na pery a nos, hydratujúce lotio po pobyte na slnku a kúpeli, či špeciálne pre citlivú detskú pokožku vyvinutý krém MicroSunBaby. Všetky prípravky obsahujú širokospektrálne a účinné UVA a UVB filtre. Dôležitou vlastnosťou, ktorá poteší zvlášť na dovolenke pri vode, je ich odolnosť voči vode, ale aj poteniu a otieraniu, čo zase ocenia turisti v horách. Prípravky neobsahujú parfum ani farbiace látky, čo minimalizuje alergickú reakciu. Popri ochranných majú aj hydratujúce vlastnosti, vďala obsahu vitamínu E a aloe vera. UV filtre použité vo výrobkoch DAYLONG nestrácajú schopnosť pohlcovať UV žiarenie ani po dlhom slnení. Aj zahriatie produktu by mohlo spôsobiť deaktivovanie filtrov, čo však nie je prípad filtrov DAYLONG, ktoré odolávajú pôsobeniu tepla a zachovávajú si ochranné vlastnosti aj po tom, čo je produkt vystavený vyššej teplote.
Za zmienku určite stojí spomenúť, že lipozomálneho sunscreenu Daylong Actinica je prvý prípravok slnečnej ochrany na svete, ktorý je na základe klinicky dokázanej prevencie rakoviny kože zaradený medzi zdravotnícke pomôcky (ŠÚKL kód – P 76171).
Možno ste si pri nákupe prípravkov ochrany pred slnečným žiarením všimli, že v ich označovaní existuje určitá nejednotnosť. Táto by mala byť odstránená na základe smernice Európskej komisie a Európskej asociácie kozmetického priemyslu (COLIPA) z jesene 2006. Pri výbere prípravku sa nám stačí zamerať na už známy „ochranný faktor pred slnečným žiarením“ (SPF), ktorý udáva stupeň ochrany pred UVB žiarením. Čo to znamená v praxi? Keď napríklad vieme, že máme citlivú pleť fototypu I, a použijeme prípravok  s SPF 25, umožní nám to zostať na slnku bez rizika začervenania asi 4 hodiny (250 minút). Bez použitia prípravku s našou citlivou pokožkou by sme sčervenali už o 10 minút. Produkty, u ktorých sa laboratórne namerajú vysoké faktory SPF (nad 50), sa jednotne označujú údajom 50+ (odporúčanie organizácie COLIPA), nakoľko už všetky zachytávajú viac ako 98% UVB žiarenia. Zvlášť sú určené pre veľmi citlivú kožu, na kožné choroby, ktoré sa zhoršujú vplyvom slnečného žiarenia a pre extrémne prostredie trópov a veľhôr.
Aby bol prípravok skutočne účinný a chránil nás, je potrebné aby zabezpečil aj kvalitnú ochranu pred UVA žiarením. Ak tomu tak je, nájdeme na jeho obale okrem spomínaného SPF aj jednoduchý symbol UVA v krúžku, 7.  Ako ďalšia pomôcka pre nás spotrebiteľov pribudne označovanie pomocou jednej zo štyroch slovných kategórií – „nízka ochrana“, „stredná ochrana“, „vysoká ochrana“ a „veľmi vysoká ochrana“.
V dôsledku spomínaných nových kritérií došlo k zmenám označovania niektorých výrobkov ochrany pred slnečným žiarením. Jedným z nich je aj Daylong Kids 30, vysoká ochrana.  Je to však len formálna zmena, účinnosť výrobku zostáva rovnaká! V sezóne 2009 dôjde tiež k premenovaniu Daylong 16 Lotio na Daylong 15 Lotio.

Na záver pár praktických rád. Dôležité je správne použitie prípravkov ochrany pred slnečným žiarením: treba ich nanášať cca. 20 minút pred vystavením kože slnečnému žiareniu a to v dostatočnom množstve. Uvádzaný ochranný faktor (SPF) sa dosiahne po nanesení zhruba 2 mg/cm2 (bežný spotrebiteľ sa natrie približne polovicou potrebného množstva). To predstavuje orientačne nasledovné množstvo (údaje prepočítané na priemernú plochu kože v danom veku):


Vek

Množstvo

Vek

Množstvo

12 mesiacov

10,0 ml

7 rokov

17,5 ml

18 mesiacov

10,5 ml

10 rokov

22,5 ml

24 mesiacov

11,0 ml

12 rokov

25,0 ml

3 roky

12,5 ml

15 rokov

32,5 ml

4 roky

15,0 ml

dospelí

35,0 ml

1 čajová lyžička = cca 5 ml

Aj po natretí ochranného prípravku je dôležité nepodliehať pocitu falošnej istoty a zbytočne sa nevystavovať slnečnému žiareniu hlavne v kritických hodinách (11. – 15. hod.).

Viac informácií o výrobkoch DAYLONG nájdete na stránke http://www.daylong.sk/

Otázka pre Vás: Aký je rozdiel v stupni ochrany prípravku so starým označením účinnosti Daylong Kids 40 a novým Daylong Kids 30 vysoká ochrana? Dve čitateľky, ktoré nám do 15.7. pošlú správne odpovede, odmeníme prípravkami Daylong.

Pre časopis MIRIAM spracovala Andie Zaťková