Modlime sa za:

Ranná ženská modlitba

Drahý Bože, zatiaľ mi je dobre. Ešte som nič neminula, nehnevala som sa, nestratila kontrolu nad sebou, nebola som egoistická, nikomu som nezávidela. Nebedákala som, nesťažovala sa ani nenadávala. Nezjedla som ani kúštiček čokolády. Nebola som vyberať z bankomatu, ani som nedostala do mínusu svoj účet. Ale o niekoľko minút vstanem z postele a potom budem určite potrebovať tvoju pomoc...

Smieme prosiť Boha o čokoľvek – veď je to náš chápavý otec. A ak sa viaceré spolu prihovárame za to isté, vytvárame jednotu i na diaľku a veríme, že nás vypočuje. Nuž opäť poďte s nami volať za:

   1. dospievajúce dievčatá, tvoriace si názor na svet, aby mali odvahu z neho nevynechať Boha,
   2. mladé ženy, aby našli rozumnú rovnováhu medzi prácou, službou a materstvom,
   3. choré ženy, aby poznali svoje miesto v tomto svete i hodnotu napriek danému obmedzeniu,
   4. naše mamy a babičky, aby sa cítili užitočné a krásne aj v staršom veku,
   5. nás všetky, aby sa z nás stávali ženy zrelé vo vzťahoch a múdre na skúsenosť, nehu a lásku.

 

Ak si chcete tieto úmysly pripomínať každý deň a prosiť za ne, môžete si ich vystrihnúť a pripnúť v pracovni, na chladničku či na WC ...