Spomienky na jednoduché šťastie

Keď si tak spomínam na detstvo, zisťujem, že najšťastnejšie okamihy som zažila v prírode s blízkymi. Výlety do hôr, pletenie vencov z brečtanu, hra na lesné víly, piknik v tráve, radosť z každého nájdeného hríba, bedminton na lúke. Najkrajšie spomienky sa mi spájajú s jednoduchým šťastím. Nič zložité, drahé, ani ohromujúce sme nepotrebovali. Len seba navzájom a oblohu nad hlavou. Šťastie je ako hodinky. Čím je jednoduchšie, tým menej sa kazí.
Tie  vzácne chvíľky, kedy stačí tak málo a človek má konečne pocit, že žije, si teraz musím utrhávať. Bláznivý mestský život mi ich kradne. Asi by sme si mali dopriať viac toho, čo chceme dávať aj deťom. Asi je to naozaj to najdôležitejšie.

Ľubica Holická