Chvála ženy statečné

ŽenaKniha Přísloví 31,10-31

 Většina z vás ji zná. Žena, která svými vlastnostmi a krásou předčí všechny ostatní. Muži ji dávají svým manželkám za příklad, ženy ji dílem obdivují, dílem považují za neskutečnou a vybájenou. Jaká je?
Pracuje neustále a podle jednoho důvěryhodného zdroje prakticky nespí. Přestože má tolik povinností, nestěžuje si. Je statečná.
Když její manžel odchází z domu, může si být jist, že stejnou pohodu a pořádek jaké viděl ráno, nalezne i večer, až se vrátí. Peníze, které ji svěřuje, může dávat bez starostí. Je totiž spolehlivá.
Když on je unavený a třebas i reptá, mlčky mu masíruje skráně a záda. Často dokonce myje jeho unavené nohy. Bez výčitek snáší jeho nálady a nešetří slovy uznání a chvály na jeho adresu. Má dobré srdce.
Je zdatná zahradnice a pěstitelka. Také pekařka, obchodnice a manažerka. Ruční práce jsou samozřejmostí. Nikdy ji nenajdete lelkovat ani zahálet. Když ji navštívíte, třebas i neohlášeně, vždy ji zastihnete v pilné práci. Je pracovitá a silná.
Když ji požádáte o pomoc, můžete se spolehnout, že se o vás postará. Její jméno znají všechny vdovy i žebráci, protože jsou jejími pravidelnými hosty. Je milosrdná.
Nefňuká a neheká, když ji bolí záda. Nepřipomíná, co všechno musí za celý den udělat a jak je to únavné. Je zdravě sebevědomá a důstojná.
I když se něco nedaří a nastanou těžkosti, i když se třeba zrovna stará o nemocné dítě, nepropadá beznaději. Je stále optimistická.
Je moudrá - co slovo, to perla. Kudy jde, tudy trousí moudré rady.
Málokdo to o ní řekne nahlas, ale je veřejným tajemstvím, že přes všechnu tu náročnou práci čeká v loži svého manžela jako nádherná a vášnivá milenka.
Není tedy divu, že má skvělou pověst a její rodina, včetně jejího manžela o ní všude mluví v superlativech.

Tak. A co teď s tím? Jsem také žena. Mám rodinu a leží na mně mnoho povinností. Kdykoli si pročítám text v bibli, který popisuje tuto úžasnou a v mých očích snad nadpřirozenou bytost, mám vždy velmi smíšené pocity. Obdiv a touhu být stejná jako ona na jedné straně a stud a naštvání na straně druhé. Jaká jsem já?
Spím i šest hodin denně a občas si dokonce přilepším zdřímnutím, když kojím našeho syna.
Můj manžel ráno většinou odchází z bytu plného povalujícího se prádla a hraček a do bytu plného prádla a hraček se večer vrací. (Pozn. Večer je to jiné prádlo a jiné hračky než se tam válely ráno.)
Ačkoli svého manžela velmi miluji, nohy mu nemyju. Často totiž nestihnu umýt ani vlastní. (Plusovým bodem by ale mohlo být, že mu někdy podrbu záda?). Občas ho sice pochválím, ale mám v tom dost rezervy. Čas od času mě Bůh musí zastavit a připomenout mi, abych v tom trochu víc zabrala.
Umím sice udělat mnoho věcí a také se jich snažím mnoho během dne udělat, ale nějakou tajemnou souhrou okolností se činnosti, které vykonávám, vzájemně ruší. (Peru a suším prádlo. Do něj potom obléknu sebe a děti. Potom přijde kakací příhoda mladšího dítěte plus bryndací příhoda staršího dítěte a výsledky první zmiňované činnosti mizí v nenávratnu. Podobný cyklus lze zaznamenat v oblasti vaření, mytí nádobí, úklidu atp.)
A důstojně si opravdu většinou nepřipadám. Občas kolem poledne (stále ještě v pyžamu a s nevyčištěnými zuby) hekám, jak mě všechno bolí a kamarádce posílám sms: "S.O.S. Je mi hrozně. Jsem protivná na děti a nestíhám. Můžeš mi přijet vyžehlit?"
Moudrá? Moje tříletá dcera mě velmi často poučí, že se mám ještě hodně, co učit. Můj sedmiměsíční syn vedle mě občas vypadá jako absolvent univerzity. (Mezi mé největší perly patří: "Já jsem tvoje máma, tak mě musíš poslouchat!")
Téma vášnivé milenky bych snad příliš neotvírala. V době, kdy jsem při síle a objevuji u sebe stopy vášně, bývá většinou devět dopoledne. O dvanáct hodin později jsem vášnivá a upravená jako atlet po desetiboji. Co je paradoxní? I přes to všechno o mně můj manžel všude mluví v superlativech.
Co říct závěrem? Roky jsem si s textem z 31. kapitoly Přísloví nevěděla rady. Četla i slyšela jsem několik vyučování na toto téma, ale stejně jsem se k jeho pochopení nebo dokonce nějaké aplikaci ve svém životě nějak neuměla propracovat. Verš za veršem, četla jsem znovu o charakteru oné úžasné ženy a odkládala Bibli s pocitem prohry.
A letos ke mně najednou promluvil Bůh. Bylo to při vaření a byl to vlastně jen takový záblesk, ze kterého se o den později vyklubalo okno do pro mě nového světa. Všechny povahové rysy popsané v odstavci nazvaném "Chvála ženy statečné" jsou opravdu obdivuhodné, inspirativní a mají ženy motivovat, aby na sobě pracovaly. Na mou nevyřčenou otázku, jak mohu být taková a tohle všechno zvládnout, mi Bůh řekl několik věcí:
- Zvládneš tohle a ještě mnohem víc, když věci, které děláš, budeš dělat s radostí.
- Můžeš se radovat, protože stojíš na místě, kam jsem tě postavil já.
- Koho povolávám, toho také pomazávám a vystrojuji.
- Zamysli se nad každou jednotlivou službou (rolí), do které jsem tě postavil (manželka, matka, pradlena, kuchařka atd).
  A u každé si řekni, že to děláš z mé vůle a tedy to také můžeš dělat z mé síly.
- Každý den se oblékni do radosti z vědomí, že ti budu dávat sílu.
- Srovnej si priority. Klidně si je napiš na papír. Která tvá služba je nejdůležitější? Jaké služby (zaměstnání) na tento
  seznam patří? Připomínej si to, abys věděla, jak rozdělit svůj čas a také proto, abys nepohrdala ničím, co děláš a
  nepovažovala to za bezvýznamné. Jsi tak krásná, když škrábeš brambory nebo žehlíš prádlo!
 Vím, co je třeba, a mám o čem přemýšlet. Moc si přeji, aby to bylo povzbuzení i pro vás.

Karolína Limrová
Mozaika Křesťanské Společenství Hradec Králové | Sborový email: info(a)kshk.cz