Knihy k téme Okultizmus, exorcizmus

Vella, Elias: Zlí duchovia a exorcizmus. Per Immaculatam, 2003.

     Autor knihy najskôr krátko informuje, vysvetľuje učenie Cirkvi o diablovi, ako ho uvádza sväté Písmo a učiteľský úrad Cirkvi. V druhej časti sa zameriava na niektoré skúsenosti spojené s pôsobením diabla medzi nami, zvlášť na exorcizmus a osoby posadnuté diablom. V osobitných  kapitolách sa venuje témam Mágia a okultizmus, Satan a satanisti.

Amorth, Gabriele: Exorcisté a psychiatři. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.

     Táto kniha predstavuje dosiaľ najkompletnejšie uvedenie do problematiky exorcizmu v českom jazyku. Problém, ktorý autor rieši, sa dá zhrnúť do otázok : Ako rozoznať súženie, ktoré spôsobuje zlý duch, od psychickej choroby, ktorá má prirodzenú príčinu? Kedy sa treba obrátiť na psychiatra a kedy na exorcistu? K fenoménom okultizmu, satanizmu, mágie a špiritizmu sa autor vyjadruje v samostatnej kapitole.

P. Gabriele Amorth  je kňazom Spoločnosti sv. Pavla a zároveň vykonáva službu exorcistu v rímskej diecéze.

Ďalšie  tituly k téme:

Kiene, P. F. : Ruky preč od okultizmu a povery. Bratislava: Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá, 2004.
 
Sanchez, Fernand – Madre, Philippe: Astrológia a kresťanský život. Bratislava: Serafín, 1995.

Stamm, Hugo: Pozor, esoterika! ( Mezi spiritualitou a pokušením ) Praha: Academia, 2002.

Magie, zlí duchové, satanské obřady ( Pastiersky list toskánskych biskupov). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

Wial, Maria: Kresťanstvo a esoterika. Nové duchovní proudy jako výzva cirkvám. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství,1997.

Salij, Jacek: Veštenie, čary, posadnutosť. Bratislava: Lúč, 2003.

Sanchez, F. – Madre, P. : Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život. Áno alebo nie. Bratislava: Serafín, 1995.

Keden, Joachim: Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Sľuby a nebezpečenstvá. Informácie a hodnotenie. Bratislava: Lúč, 1989.

Amorth, Gabriele: Exorcista vypráví zkušenosti z boje proti zlu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.

MUDr. Martina Sojková