Aká je žena, taká je rodina

Pátra ELIASA VELLU hádam ani netreba predstavovať. Katolícky kňaz a exorcista z Malty chodí na Slovensko už dlhé roky hlásať Božie slovo, budovať veriacich, povzbudzovať, modliť sa, s láskou prijímať. Na krátky rozhovor pre Miriam sme si ho „odchytili“ počas májových duchovných cvičení v Bratislave.

Už roky chodíte na Slovensko. Ako vnímate vieru, s ktorou sa tu u ľudí stretávate?
Veľa cestujem a ak by som mal porovnať vieru na Slovensku s vierou v iných krajinách Európskej únie, môžem povedať, že viera je tu dosť silná. Nedá sa porovnávať s vierou v Brazílii alebo v Latinskej Amerike, lebo tam je viera prinajmenšom expresívnejšia. Ale tu na Slovensku pri všetkých problémoch a ťažkostiach, ktoré má každý národ, je viera pomerne dobrá. Veľa ľudí chce naozaj rásť vo viere a odovzdať sa Ježišovi.

Počas svojich návštev hovoríte s mnohými ľuďmi o ich problémoch, najhlbších veciach. Aké hlavné problémy vidíte u našich ľudí? Myslíte si, že napríklad okultizmus je na Slovensku skutočným problémom?
Samozrejme, okultizmus nie je jediným problémom vás tu na Slovensku, vidím tu aj iné problémy. Veľmi ma zasahuje napríklad alkoholizmus. Je tu veľa ľudí, ktorí v dôsledku neho trpia. Ale okultizmus tiež netreba podceňovať. Na Slovensku existuje a vidím tu tiež záujem o metódy new age. Prirodzene, new age nemôžeme označiť ako okultizmus, ale veľakrát môže k okultizmu viesť alebo byť skrytým okultizmom. Hoci okultizmus a new age nie sú to isté, myslím si, že sú ohnivkami rovnakej reťaze. V tomto zmysle je to problém aj vo vašej krajine. Nestretnete sa s ním v každej rodine, ale na Slovensku som sa stretol s veľkým množstvom ľudí, ktorí sa zaujímajú o alternatívne metódy a praktiky. A to môže byť dosť nebezpečné. Treba o tom vyučovať aj v seminároch, lebo ináč ľudia nenájdu pastorálnu pomoc, nenájdu nikoho, kto im môže zodpovedať ich otázky.  

Ktoré konkrétne praktiky vidíte na Slovensku?
Najčastejšie mi ľudia spomínajú reiki, Silvovu metódu, transcendentnú meditáciu, mnohí sa pýtajú na homeopatiu a podobné metódy. Ich formy sa rôznia, ale sú aj tu vo vašej krajine.

Naše kostoly sú plné žien a nevidno v nich veľa mužov, najmä na dedinách. Čím to podľa vás je a ako pritiahnuť mužov k aktívnemu životu v Cirkvi?
Myslím, že to nie je problém len na Slovensku, ale všade. Muži sa, žiaľ, nezúčastňujú na bohoslužbách tak ako ženy. Myslím, hlavný dôvod je v prirodzenosti žien a v prirodzenosti mužov. Liturgia a Cirkev veľakrát predstavujú expresívne spôsoby chválenia a uctievania Boha, ktoré sa zakladajú aj na emóciách. Tým v žiadnom prípade nechcem znižovať význam emócií, lebo sú súčasťou človeka a sú rovnako dôležité ako myslenie. Ale muži veľakrát predstavujú mozog a ženy srdce. Keď povieme, že muž predstavuje mozog, znamená to, žiaľ, že muž sa vždy pokúša porozumieť veciam skôr, než ich robí. V náboženstve je však veľa vecí, ktoré nevieme pochopiť, lebo je založené na viere, na nadprirodzenom, ktorého sa nemôžeme dotknúť. Takže keď sa človek snaží argumentovať, vniesť do vecí logiku, málokedy nájde správnu odpoveď, a to ho brzdí. V mužoch, je, žiaľ, aj pýcha. Neviem prečo, ale muž si myslí, že zaoberanie sa náboženstvom ho ponižuje, hoci v skutočnosti mu dodáva dôstojnosť. Samozrejme, to je veľká chyba, ale muž má často takú mentalitu, že na to, aby bol silný, sa najprv musí vecí dotknúť, skôr než v ne uverí. Nemôže len tak prijať to, čo mu hovorí viera, ale musí tomu najprv rozumieť. A potom, prirodzene, náboženstvo do muža neprenikne, lebo ho nemožno pochopiť. Ženám je prirodzenejšie prijímať, takže aj náboženstvo akceptujú ľahšie než muži. Vidíme to aj v histórii svätých, kde nájdeme medzi mystikmi viac žien ako mužov. Ale boli tam aj muži, napríklad Ján z Kríža a mnohí ďalší. Avšak v mystických zážitkoch ženy prevažujú nad mužmi, lebo sú otvorenejšie než muži na to, čo hovorí Boh. Takže nie je to problém iba na Slovensku, ale všade a týka sa samotnej podstaty mužstva a ženstva.

Aká by potom mala byť pastorálna starostlivosť o mužov? Ako by podľa vás mala Cirkev pritiahnuť mužov?
Myslím, že to nie je otázka pritiahnutia, ale vydania sa. Keď sa muž do niečoho vloží, potom je vytrvalejší než žena. Pre emotívnejšiu ženu je jednoduchšie niečo začať a potom v tom nepokračovať, pretože natrafila na problém, ľahko ju niečo zraní... Takáto je jej prirodzenosť. Keď sa však muž odovzdá Ježišovi, potom je silnejší, keď prídu problémy, a dokáže pokračovať napriek ťažkostiam. Myslím, že na pritiahnutie mužov netreba vymýšľať nové spôsoby, ale robiť pastorálne kroky k tomu, aby sa muži vydali Ježišovi. Treba im dať ideál. Byť ťahaný k niečomu nie je to najpodstatnejšie. Ale keď sa človek odovzdá Ježišovi, ostatné veci sa preňho stávajú jednoduchšími.
Myslím, že tu ide tiež o osobnú úroveň. Mám takú skúsenosť, že ak sa napríklad muž rozhodne ísť na spoveď, je to veľká vec a ak nenájde správneho kňaza, ktorý mu povie tie správne slová alebo ktorý ho prijme, veľmi ľahko sa otočí a už sa nevráti. Myslím, že osobná pastorálna starostlivosť je u mužov veľmi dôležitá, ešte viac než u žien.

A na záver - čo by ste odkázali slovenským ženám?
Myslím si, že žena je barometrom rodiny. Aká je žena, taká je väčšinou aj rodina. Ak žena v rodine nemá žiadne hodnoty, pravdepodobne ani manžel a deti ich nebudú mať. Ak však žena v rodine vyznáva hodnoty, je jednoduchšie odovzdať ich manželovi aj deťom. Nie vždy sa to podarí, lebo to nie je nič magické, ale rodina do veľkej miery závisí od ženy. Myslím, že žena s prirodzenými vlastnosťami ako nežnosť, štedrosť, môže skutočne priťahovať – a to skutkami viac než slovami. Úloha ženy, zvlášť v rodine, je nesmierne dôležitá. Keď je žena nedbanlivá, lenivá v duchovných veciach, ničí to celú jej rodinu. Chcel by som apelovať na ženy, aby skutočne pochopili, akú nádhernú úlohu im dal Boh a aby cez ich milotu, nežnosť a ženskosť boli svedkami Božej lásky v rodine a v spoločnosti.

Ďakujem za rozhovor.

Ľubica Holická
Páter Elias Vella (67) sa narodil v St. Paul´s Bay na Malte. Je rímskokatolíckym kňazom, členom rehole františkánov. V roku 1965 ukončil štúdium teológie na Lateránskej univerzite v Ríme a po štúdiu prednášal teológiu v seminári. V rokoch 1974-1986 bol pro