Modlime sa za:

Jasnosť v duchovných smeroch nie je maličkosťou. Naopak nejasností a zmätku je v našich hlavách viac než dosť. A tie sa nedajú vymazať či zmeniť len tak. Na to potrebujeme milosť, zjavenie, vysvetlenie samotným Duchom  Sv. Preto sa poďme spoločne prihovárať za utvrdenie v pravde a poznanie.

Pane, keď sa nám dáš ty poznať, keď zažijeme tvoju oslobodzujúcu prítomnosť, prestaneme potrebovať utiekanie sa k neznámym duchovným „radcom“.

Ježiš, prosíme ťa za oslobodenie citov i rozumu u všetkých ľudí, hľadajúcich duchovno mimo teba.

Prosíme pre všetkých dar rozlišovania, kde je zdroj moci, poznania, sily, uzdravenia.

Prosíme o dar pokánia pre tých, ktorí si uvedomia, že sa potrebujú odvrátiť od veštenia, čarovania, horoskopov, vyvolávania duchov a aby sa túžili nechať naplniť len tvojím Duchom.

Špeciálne za nás dôverčivé ženy, aby sme nenaleteli neovereným prísľubom liečiteľov, mágov...

Za všetkých veriacich, aby im stačilo poznanie zverejnené v Biblii, aby boli ním nasýtení a nehľadali veci, ktoré si si ponechal ukryté pre seba.