Redakčná rada Miriam

Šéfredaktorka:    
Mgr. Alena Ješková lektorka cudzích jazykov alenka@miriam.sk
     
Zástupkyňa šéfredaktorky:    
RNDr. Jana Májeková, PhD. botanička janka@miriam.sk
     
Redaktorky:    
Mgr. Zdenka Šujanová učiteľka  
Dps. Eva Nipčová zdravotná sestra  
Ing. Helena Sochnová marketingový manažér, lektorka  
     
Jazyková korektorka:    
Mgr. Alena Ješková    
     
Grafika:    
Marek Malina grafik  
     
www-stránka:    
RNDr. Jana Májeková, PhD.   janka@miriam.sk
Mgr. Eva Szabová    
     
Externé spolupracovníčky:    
Mgr. Lucia Drábiková, PhD. psychologička lucia.drabikova@gmail.com
Mgr. Monika Ginzeriová psychologička monika@miriam.sk
     
Distribúcia:    
Mária Ješková poštové objednávky, predajne maria@miriam.sk

Redakcia pracuje úplne zadarmo popri vlastnom zamestnaní. Sme zároveň občianskym združením Slovo pre ženy.