Modlime sa za:

1. slovenskú spoločnosť, verejných činiteľov a ich postoj k veciam verejným,
2. manželov a rodiny túžiace po deťoch, ktorých túžba nie je naplnená,
3. ženy, matky, dievčatá, aby boli pozitívnou motiváciosu pre mužov a pozdvihovali ich činy a myšlienky,
4. mladých ľudí, ktorí hľadajú životného partnera, životnú cestu. Aby ti, Pane, verili, že ty vedieš ich cestu,
5. za rodiny, ktoré stoja pred vážnou skúškou viery, vzájomnej lásky a vernosti,
6. za cirkevné spoločenstvá, aby ostali verné Kristovej Cirkvi.