Keď milujeme, nikdy neprehráme!

                          Dňa 29. júla 2008 bol otcom biskupom Mons. Andrejom Imrichom slávnostne požehnaný Dom charitas sv. Hildegardy z Bingenu. Jeho poslaním je slúžiť matkám, deťom, osamelým tehotným ženám, ktoré sú v ohrození alebo v hmotnej a sociálnej núdzi. Radi pomôžeme tým, ktorí to potrebujú, preto ak budete vedieť o matkách s deťmi, ženách z Vášho okolia, ktoré potrebujú pomôcť, môžete im sprostredkovať kontakt na nás.

                         Dom charitas začal svoju oficiálnu činnosť od augusta 2008.
Podmienky prijatia do zariadenia aj ďalšie informácie budú v prípade potreby oznámené na uvedených tel. číslach, príp. e-mailovej adrese.
Želáme Vám veľa Božieho požehnania pre Vašu službu druhým!
 
                                                           S úctou                            Mgr. Eva Murínová
                                                                                                  predst. Domu charitas 

                                 

  Spišská katolícka charita

Dom charitas
sv. Hildegardy z Bingen 

                                                                                             
                            
                        sv. Hildegarda  (1098 – 1179)                 
     Ak chceme uzdraviť ľudstvo,
     musíme najprv uzdraviť rodinu,
    v zmätku súčasných problémov
          je to jediná vec, ktorá je skutočne dôležitá;
     všetky ostatné otázky, všetky ostatné
   kritické situácie ustupujú pred
       kritickou situáciou rodiny.“
                                                                       (kardinál Mindszenty)

                Čo je poslaním Domu charitas sv. Hildegardy?
           ·   poskytovať prístrešie deťom, matkám a osamelým tehotným ženám
                v krízových životných situáciách,
· chrániť dieťa, matku, osamelú tehotnú ženu 
          pred násilím,
      ·  sprostredkovať odborné poradenstvo
         (psychologické, duchovné, sociálne…),
            ·  vytvárať podmienky na prípravu stravy, pomáhať pri
                vybavovaní administratívnych záležitostí,
    pri uplatnení sa na trhu práce,
            ·  viesť k správnemu hospodáreniu, k samostatnosti, k aktivite,
    vhodnému využívaniu voľného času, k zodpovednej výchove detí,   
      ·  rozvinúť a geograficky sprístupniť poradenské služby v regióne,
      ·  organizovať diskusné stretnutia a prednášky na vybrané témy,
      ·  komunikovať so štátnymi orgánmi, s organizáciami a občianskými
         združeniami.

              Telef. kontakt:  043-559 42 57   Dom charitas sv. Hildegardy                                          0914-320 520   Mgr. Eva Murínová  (predstavená Domu charitas)                                                              eva.murinova@caritas.sk

Lucia Šoltýsová