ŠŤASTNÉ MANŽELSTVO

            Každý človek túži po šťastí a keď zatúži urobiť šťastným aj toho druhého, ožení sa alebo vydá. Obaja začnú plánovať...  Najskôr v podobe Ja (on) a Ty (ona) a potom My. Tí, ktorí čítate tieto riadky, si iste spomeniete, ako ste si vy plánovali budúcnosť a ako sa vaše plány naplnili alebo nie..

            Božie plány s človekom sú obdivuhodné. Už odlišnosť ženy od muža Boh  ohodnotil : „A bolo to  v e ľ m i  dobré.“ Jednota medzi manželmi sa buduje práve zjednocovaním rozdielov medzi mužom a ženou. Pre manželov je to celoživotné dielo, mozaika, ktorú skladajú každý deň. Výsledkom je  obraz manželského šťastia. Aby dvaja boli jedno, predpokladá to vzájomnú komunikáciu. Ak je medzi manželmi vyvážená komunikácia na úrovni duchovnej, duševnej a telesnej, manželia zisťujú, že ich vzájomná láska stále rastie a môže mať tie najrozmanitejšie podoby a prejavy.  Je dobré, aby oblasti, ktoré som spomenula, boli v rovnováhe. Ak je napríklad málo spoločnej modlitby alebo bežného rozhovoru, ťažko to nahradí vzájomné darovanie sa v manželskej posteli. Ak je jedného veľa a druhého málo alebo nič, manželia skôr či neskôr zistia, že každý šliape tú „svoju“ cestu v manželstve. Namiesto budovania vzájomnej jednoty sa manželia odcudzujú, vzďaľujú a zraňujú. Z hľadiska budúcnosti je takéto manželstvo neperspektívnym a často končí manželským trojuholníkom alebo rozvodom manželov. Počet takto končiacich manželstiev stále narastá. Rovnako narastá aj počet nemanželských detí a rodina ako taká stráca svoju pravú tvár a nesmiernu hodnotu.

            Človek bol obdarený rozumom, slobodnou vôľou a nesmrteľnou dušou. Tým sa odlišuje od ostatných bytostí. Pri zachovaní hierarchie :

1.rozum

2.city

3.pudy

 môžeme dosiahnuť šťastie tu na zemi, samozrejme aj v našich manželstvách.

            Chcem poukázať na niektoré dôležité skutočnosti vzájomnej komunikácie medzi manželmi na úrovni tela z pohľadu manželky, matky a lekárky.

            Vzájomné darovanie sa v láske – intímny život medzi manželmi - tvorí úplne prirodzenú súčasť manželského života. Stelesnením tejto lásky je dieťa (aj keď nie vždy). Dieťa predurčuje manželku na matku a manžela na otca. Viacerí známi mi pre rokmi vraveli, že deti sú plánované (väčšinou tie prvorodené) a požehnané (nami až tak veľmi neplánované). Podľa mňa sú požehnané všetky a okrem toho sú nám dané na to, aby sme mohli prísť do neba.

Komunikáciu na telesnej úrovni možno vysvetliť na základe odpovedí na otázku: Kde sú ochotní manželia vpustiť Boha – do spálne alebo len pred jej dvere? Rešpektovanie Boha v oblasti ľudskej sexuality a plodnosti znamená  rešpektovanie prirodzeného biologického poriadku, ktorý funguje v mužovi a žene. Aj v tejto najintímnejšej oblasti dostal človek rozum a slobodnú vôľu.

              Umelé – moderné metódy vo všetkých formách, ktoré sa človeku ponúkajú, skôr či neskôr jednotu manželov narušia. Myslím, že anonymný prieskum v stroskotaných manželstvách, aký „spôsob ochrany“ používali manželia pri intímnom styku, by bol veľmi zaujímavý. Manželské páry z môjho pohľadu by som rozdelila  do niekoľkých skupín:

  1. Sú to manželia, ktorí sa rozhodli, že nebudú používať metódy žiadne. Úplne dôverujú Bohu aj v tejto oblasti. Podotýkam, že takýchto manželských párov je veľmi málo.
  2. Manželia, ktorí používajú jednu umelú formu alebo kombináciu niekoľkých umelých foriem plánovania v rodine. Tých je u nás na Slovensku veľmi veľa (93-95%).
  3. Sú tu manželia, ktorí kombinujú prirodzené a umelé formy.
  4. Manželia, ktorí sa rozhodli poznať svoju plodnosť a dodržiavaním pravidiel a prirodzených metód sa slobodne rozhodujú o možnosti vzájomného manželského spojenia.

Keďže v médiách je veľmi málo informácií o prirodzených formách plánovania počatia v rodine, rozobrala by som aspoň základné informácie aj s možnosťou ďalších dôležitých informácií a kontaktov.

Najskôr ešte niekoľko údajov, ktoré ukazujú, ako je myslenie človeka médiami silne ovplyvniteľné. Od 50-tych rokov sa znížil počet detí v našich rodinách z 3,52 na 1,2 (Štatistický úrad SR). Napriek tomu sa dieťa pre manželov stále dáva na pozíciu strašiaka. (Dieťa tu nie je stelesnením lásky manželov, ale tzv. „kondómovou nehodou“ alebo „zlyhaním“ niektorej inej metódy.) Demografi ale varujú: do roku 2060 bude na Slovensku  o 800 tisíc obyvateľov menej. Narastá počet sterilných manželstiev, ktoré roky neúspešne čakajú na vytúžené dieťa. Podstupujú mnohé liečebné procedúry bezúspešne. Aby som nebola iba realisticky pesimistická, uvediem ďalšie skutočnosti. Uskutočnený prieskum rozvodovosti poukázal na to, že zo 14 tisíc manželských párov, ktoré používali PPR /prirodzené plánovanie rodičovstva/ sa nerozviedol ani jeden pár. (Christopher West, Radostná zvesť o sexe a manželstve, prieskum Dr. Jozefa Rotzera).

A teraz k tým metódam...

V súčasnosti môžeme používať viaceré prirodzené metódy. Účinnosť danej metódy je daná jej spoľahlivosťou, čo sa hodnotí tzv. Pearlovým indexom (Rovnako aj umelé metódy).

Čím je číslo menšie, tým je metóda spoľahlivejšia.

  1. Billingsova, hlienová, ovulačná metóda hodnotí hlien krčka maternice, vrchol príznaku hlienu a ovuláciu s vysokou presnosťou. Spoľahlivosť je pri správnom praktickom používaní a dodržiavaní pravidiel 98-99% . Požitie je možné v každom stave ženy. Informácie možno nájsť na stránke www.billings.sk .U nás fungujú poradne, kde sa môže každý individuálne naučiť bezplatne poznať svoju plodnosť.
  1. Symptotermálna metóda  hodnotí meranie bazálnej teploty a pozorovanie hlienu krčka maternice. Spoľahlivosť metódy pri správnom praktickom používaní s použitím pravidiel tejto metódy je tiež vysoká. Možno ju použiť v každom období ženy (pravidelné a nepravidelné cykly, dojčenie, menopauza) PI =1, t.j. účinnosť 99%. Informácie možno nájsť na stránke www.lpp.sk . Tiež fungujú poradne pre praktickú výučbu tejto metódy.
  1. Teplotná metóda – exaktná metóda na meranie plodnosti. PI = 1-2. Nevýhodou je, že sa nedá použiť v určitých stavoch (nepravidelné cykly, dojčenie, menopauza, choroba).
  1. Knauss - Oginova metóda – dnes už málo používaná, štatistický výpočet, PI = 24, uvádzam len pre prehľad údajov.
  1. Creightonský model starostlivosti o plodnosť - CrSM – je využívaný na plánovanie rodičovstva a kontrolu gynekologického zdravia ženy. Spoľahlivosť metódy je 99 %. Žena pozoruje hlien krčka maternice a iné znaky plodnosti, v ktoromkoľvek štádiu reprodukčného života je.  Je súčasťou reprodukčnej vedy NaProTechnology, pomocou ktorej možno riešiť neplodnosť a spontánny potrat s efektivitou 38 – 80 %. Informácie možno nájsť na stránke www.fertilitycare.net

 

        Prirodzené metódy mnohí mylne považujú za formu antikoncepcie. Tento životný štýl však zaručuje pokojnejšie a naplno prežívané manželstvo. Ak sú manželia schopní a ochotní rozumieť svojej plodnosti, môžu sa slobodne rozhodnúť, ako ďalej. Pri každej z uvedených metód sú určené pravidlá na dosiahnutie alebo oddialenie počatia ďalšieho dieťaťa. Manželia majú možnosť sa slobodne rozhodnúť, či sa budú riadiť týmito pravidlami. Nemusia žiť v stálom strachu a napätí, čo bude, ak metóda zlyhá. Ak sa manželský pár rozhodne používať niektorú z umelých foriem na zabránenie počatia, je určite zaskočený tým, že k počatiu došlo. Používanie prirodzených metód v kombinácii s niektorou umelou antikoncepčnou metódou  nie je možné, pretože umelá metóda skresľuje príznaky plodnosti pozorované ženou.

V dobe, keď sa ľudia snažia žiť ekonomicky a ekologicky, sa mi ťažko chápe, ako človek rozmýšľa  o tejto tak dôležitej oblasti, o počatí dieťaťa. Na jednej strane sa snaží ekonomicky prerátavať všetky  mesačné výdavky, samozrejmosťou „moderného človeka“  sú aj výdavky na rôzne umelé formy antikoncepcie často v kombinácii s potratovým účinkom.

       O ekológii v používaní umelých foriem sa tiež nedá veľmi hovoriť. Človek sa snaží kupovať bioprodukty, aby čo najmenej škodil svojmu zdraviu, no žena neváha denne užívať hormonálne tabletky alebo iné moderné formy na „ochranu pred neželaným tehotenstvom“ napriek tomu, že jej telo je vystavené mnohým závažným rizikám. To, že narastá počet náhlych úmrtí u adolescentiek alebo sa zvyšuje výskyt ťažkých žilových trombóz, tiež nemá s ekológiou zdravia človeka nič spoločné. Aj keď sa farmaceutické firmy od zavedenia hormonálnej antikoncepcie na trh snažia stále znižovať jej nežiaduce pôsobenie na organizmus ženy, v prípade iných liečiv s podobnými nežiaducimi účinkami by už tieto nemohli byť v obehu a nesmeli sa používať.

         Ak porovnávame účinnosť PPR (Billingsova, symptotermálna metóda) s najúčinnejšími formami umelými, môžeme byť spokojní. Pri správnom praktickom používaní PPR a dodržiavaní pravidiel, sú rovnako účinné. Myslím si, že finančné náklady (hárok papiera a 4 farbičky), trochu pozorovania a vzájomná tolerancia manželov sú investície, ktoré manželia ocenia  v každom období .

         Ak sa žena naučí rozpoznať dni svojej plodnosti, nikdy jej to nemôže byť na škodu, či už je  v manželstve dobre fungujúcom alebo problematickom (napr. s manželom - alkoholikom...) V období, keď vajíčko už odumrelo (24.hod. po ovulácii), je žena do nasledujúcej menštruácie 100% neplodná,  nemá ako počať.

          Plodnosť by mala byť pre oboch manželov vzácnym darom a nie problémom. Aspoň u nás je to tak. Máme zatiaľ dve krásne nami dlho plánované a Bohom požehnané deti, takže môžeme naplno prežívať naše manželstvo dnes a dúfame, že aj zajtra. Veď sme si to pred oltárom sľúbili... 

Oľga Bašová
( Pozn. redakcie: Manželia sú už dvanásť rokov spolu.)