Želaj si

Každý človek má dosť starostí a myslí si, že práve tie jeho mu akurát stačia. Jeho problémy sa mu stali celým svetom. Je to naozaj tak, pokiaľ za svet považujeme len svoju rodinu a to, čo sa nás bytostne dotýka. Šľachetnejšia je však pomoc tým, ktorí nie sú naši blízki, no ktorí pomoc potrebujú.

 

Ak píšem o pomoci ľuďom v núdzi, nemám na mysli práve chudobné deti v Afrike, aj keď i ony potrebujú našu solidárnosť. Mám na mysli ľudí v našom okolí, ktorých hádam aj zámerne ignorujeme. Sú to ľudia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti možno i vlastnou vinou, ale pomoc určite potrebujú. Ak sa tak rozhodneme, stane sa malý zázrak. Bude to dôkaz toho, že hoci myslíme predovšetkým na seba, vieme sa aj podeliť a pomôcť. Môže nás síce odradiť fakt, že nám títo ľudia naše služby nesplatia, avšak pocit, že sme pomohli, nebude stáť za to?

 

Každý z nás pozná chudobné rodiny, siroty, vdovy s deťmi a iné ťažké sociálne prípady. Iste, existujú sociálne výpomoci, avšak sú prípady, keď žena (matka) sa musí o (malé) deti postarať sama, lebo manžel sa vyhol starostlivosti.... Navyše, keď počujete, že deti istej matky sú choré, skôr vás to poháňa pomôcť, nie? Vtedy je vzácna akákoľvek pomoc, či už jedlom, šatstvom, peniazmi alebo opaterou detičiek.

Každý z nás má takéto ženy v okolí, no nie každý to chce vidieť. Našťastie existujú a vznikajú  stále nové a nové neziskové organizácie, ktoré pomáhajú takýmto rodinám, prípadne ich deťom umožňujú plnohodnotnejší život.

Príkladom je nezisková organizácia Želaj si. Deti, ktoré bojujú s chorobou, môžu prostredníctvom internetovej stránky www.zelajsi.sk  snívať, písať o svojich najtajnejších prianiach, s kým by sa chceli stretnúť, kam by sa chceli pozrieť, čo by chceli mať a kým by chceli byť.

Nezisková organizácia Želaj si plní želania deťom, ktoré sú ťažko choré. Slovenská organizácia Želaj si sa uchádza o  pričlenenie k medzinárodnej sieti Make a wish Fundation. Táto plní želania deťom už v 30 krajinách sveta. Vďaka Želaj si už aj deti na Slovensku, ktorých život ohrozuje choroba, môžu zažiť radosť zo splneného sna a spoznať silu nádeje a túžby./zdroj www.zelajsi.sk/.

Pre matky s deťmi je veľkou vzácnosťou aj psychická a duchovná podpora. Napríklad v Nitre bolo založené centrum duchovného poradenstva a kresťanskej psychoterapie pri občianskom združení Oáza Michala Archanjela. (Toto centrum má aj vlastného exorcistu.) Cieľom Oázy Michala Archanjela, vychádzajúc z  názvu, je prinášať pokoj a harmóniu do všetkých oblastí sociálneho prostredia, v ktorých bude šíriť svoje aktivity, a to sociálno-charitatívnou činnosťou a činnosťou v oblasti sociálnej prevencie. Tu je zahrnutá  duchovná  podpora, materiálna  podpora, sociálne  služby, poradenstvo pre jednotlivcov i skupiny v akejkoľvek núdzi, pomoc telesne a duševne trpiacim v médiách univerzálnych princípov ľudských práv. /zdroj www.oma.szm.sk /. 

 

Samozrejme, existujú aj iné občianske združenia, ktoré sa snažia o pomoc na rôznych rovinách. Internet vám v ich hľadaní pomôže. K niektorým z nich sa môžete pridať.

No nie je nutné byť členom nejakého takéhoto občianskeho združenia, ani nie vždy je potrebná práve finančná pomoc, možno bude stačiť všímať si blížnych práve vo vašom okolí a pomôcť v prvom rade im.

Lucia Šoltýsová