Urob ma šťastným/šťastnou!

„Som jednoducho šťastná! Tento muž mi vyčíta každé želanie z očí.“ Závideniahodné, ak to niekto môže takto vyjadriť. Alebo je to iba nerealistický rojko?
Určite poznáte podobné výroky. A žiariace oči ľudí, z úst ktorých vychádzajú, vzbudzujú aj u vás hlboké túžby, všakže? Náš svet médií podporuje tieto romantické ilúzie, vzbudzuje nerealistické očakávania a predkladá nám ich zdanlivo ako uskutočniteľné. Želania vznikajú a chcú byť uspokojené, a to podľa možnosti ihneď. Dnes kúpiť a užívať – platiť až o šesť mesiacov. Najneskôr potom prichádza vytriezvenie, pretože všetko má svoju cenu.
Pomoc pri napĺňaní želaní alebo rovnocenný protiklad
Každý má sny a želania pre svoj osobný život, pre zamestnanie, partnerstvo, manželstvo a rodinu. Sú nevyhnutným motívom pre náš život. Ale egocentrizmus je dnes často taký veľký, že partner sa volí iba ako pomoc pri napĺňaní želaní namiesto rovnocenného protikladu – protikladu, na ktorom sa človek okresáva a dozrieva.
„Byť milovaný“ potom znamená: napĺňať moje želania, byť neustále v citovom a sexuálnom opojení. Ak by nemali byť želania už dostatočne naplnené, človek si nárokuje právo na „vypovedanie“ vzťahu a hľadá si niečo nové.
Ale manželstvo nie je žiaden obchod, pri ktorom ty napĺňaš moje želania a ja tvoje. Prinajhoršom, keď sa jeden cíti na strane, ktorá prehráva, stiahne sa. To je väčšinou začiatok konca. Tento postoj nie je však základom naplneného vzťahu, ale skleník pre zranené srdcia. Čím viac budeme vo vzťahoch zraňovaní, tým viac budú prehnané a nenaplnenejšie želania a očakávania na partnera. Láska sa dáva len veľmi podmienečne, množia sa konflikty, reakcie sú citlivejšie, skôr prichádza stiahnutie sa a deficit lásky narastá. Tento bludný kruh pokračuje až po rozchod.
Dajte si pozor, aby ste netápali v pasci napĺňania želaní, v ktorej viazne naša spoločnosť celkom viditeľne alebo je zastretá rúškom zbožnosti! Zažili sme, že niektorí kresťania argumentujú Písmom, aby partnera podnietili k „správnemu“ správaniu. Muži citujú 5. kapitolu Efezanom a požadujú od svojej ženy, aby sa podriadila. Myslia tým, aby sa podvolila ich želaniam. Ona namieta, že to vraj závisí od neho, pretože ju nemiluje takou odovzdanou láskou akou miluje Kristus Cirkev. No vzájomné obžalovanie sa pre dôkazy lásky páru nepomáha, ale je znakom ľudskej a duševnej nezrelosti.
Aj keď sa to nevykladá takto, mnoho kresťanov má na základe tohto textu z Biblie nesmierne vysoké očakávania na partnera a veľmi presné predstavy o tom, čo by mal/mala robiť. Snažia sa dosiahnuť svoj cieľ ovládaním toho druhého a rozkazovaním namiesto toho, aby si opravdivo slúžili a znášali sa.
Tento postoj sa odzrkadľuje aj vo vzťahu k Bohu. Nie je to často tak, že máme na neho veľa prosieb a želaní, ale zároveň málo úcty a ochoty, aby sme Ho počúvali? Ako často prekrúcame skutočnosť a robíme zo seba pánov tým, že Boha zakomponujeme do nášho systému plnenia želaní? Tento nesprávny postoj sa nedá ľahko rozpoznať, lebo napokon Biblia nás povzbudzuje, aby sme prosili, keď chceme niečo dostať, ale hovorí rovnako jasne aj o pokore a poslušnosti ako o predpoklade, aby sme mohli dostať požehnanie od Boha.
Veľa kresťanov nemá vinou svojich pocitov menejcennosti zdravé rebríčky hodnôt. Niektorí sa nazdávajú, že milovať a slúžiť znamená byť „rohožkou“, všetkému sa podriadiť a robiť bezpodmienečne všetko, čo druhí požadujú. Iní nachádzajú svoju identitu v tom, že práve toto by v žiadnom prípade nechceli. Vyhýbajú sa službe druhým, pretože sa obávajú, že ich budú využívať.
Oba prípady nemožno nájsť v Ježišovom živote. Žil v podriadenosti a aj napriek tomu si vedel určiť jasné hranice. Nedovolil, aby mu jeho život riadili nekonečné želania ľudí, ale Božia vôľa. Vedel pokorne slúžiť, ale povedať aj rozhodné nie. Bol pánom v každej situácii a rozhodol, na ktoré želania odpovie a na ktoré neodpovie. Pri pozorovaní jeho života je zrejmé, že odlišoval skutočné ľudské potreby od neprimeraných želaní.
Želania a potreby
V partnerstve je táto rozlišovacia schopnosť rovnako dôležitá. Manželia by sa mali tak dobre poznať, aby spoznali a napĺňali skutočné potreby toho druhého, aby zabezpečili v manželstve stabilitu, ale aby vedeli povedať aj nie pri neprimeraných alebo chorých očakávaniach. Je pritom veľmi užitočné naučiť sa rozlišovať medzi želaniami a potrebami. Želania – tie vidíme na našich deťoch – nemajú konca, ale život ide ďalej, aj keď sa nesplnia. Naplnenie základných telesných a duchovných potrieb ako výživa, ošatenie, bývanie, prijatie a starostlivosť je oproti tomu pre život nevyhnutné. Na utečencoch v Kosove sme videli, s akým málom si človek dokáže vystačiť. Keď však aj toto málo nie je k dispozícii, znamená to smrť.
Aj v manželstve existujú základné potreby, ktoré musia byť uspokojené. K nim patria bezpodmienečné prijatie, vzájomná úcta a uznanie, pravidelná hlboká komunikácia, spoločné ciele a hodnoty. Ak zažívajú partneri naplnenie v týchto oblastiach, láska rastie a manželstvo sa upevňuje, pri nedostatku však začína chradnúť alebo dokonca zomierať.
Výzva je v tom, aby sme spoznali, čo patrí medzi želania a čo do zoznamu potrieb. Mnohým bolo počas manželstva prednesených možno priveľa želaní. Preto sú aj pri skutočných potrebách podozrievaví, či sa za tým neskrýva opäť nejaké ďalšie želanie, ktoré sa vlastne nemusí nevyhnutne splniť. Namiesto toho, aby zistili, aké dôležité je toto želanie, je vtedy často pohodlnejšie povedať nie.
Ak vyhovujeme želaniam partnera príliš zriedkavo, uviaznu základné potreby často na polceste, čo môže privodiť „smrť“ manželskému vzťahu. Ak sú však naše potreby naplnené, je to najlepšia ochrana pred aférami a neverou.
Pomocou nasledovných hesiel môžete zistiť, ako to vyzerá vo vašom manželstve s najdôležitejšími potrebami. V knihe „Moje túžby, tvoje túžby“ (W. F. Harley, Vydavateľstvo Schulte & Gerth, vypredané) opisuje autor na základe svojich dlhoročných poradenských rozhovorov s manželmi a manželkami ich päť základných potrieb. Vo vašom manželstve vyzerajú tieto body možno trochu inak. Pre vás môže byť dôležité niečo iné. Čo by ste tam sami doplnili?
Žena…
-    by chcela cítiť JEHO náklonnosť a rešpekt
-    by chcela, aby sa ON s Ňou rozprával a dobre Ju počúval
-    by chcela vedieť bezvýhradne MU dôverovať, otvorenosť a čestnosť sú pre ŇU dosť dôležité
-    by chcela dostatok peňazí (žiadne bohatstvo), aby mohla viesť pohodlný život (osobnú, finančnú slobodu a bezpečnosť)
-    by chcela, aby bol pre deti dobrým otcom. Očakáva od NEHO oddanosť a vernosť.

Muž…
-    si želá sexuálne uspokojenie s ŇOU
-    by chcel, aby mu bola kamarátkou na spoločné využitie voľného času
-    by chcel, aby dobre vyzerala a bola atraktívna
-    potrebuje JEJ podporu, aby si mohol doma v pokoji a mieri oddýchnuť
-    by chcel, aby mohla byť na NEHO hrdá. Potrebuje JEJ úctu a obdiv.

Prejdite si tieto body a zoraďte si ich podľa toho, ako sú pre vás dôležité. Možno by ste chceli pridať nejaké body.
Porozprávajte sa so svojím partnerom o tom, prečo ste zvolili také poradie a čo pre vás znamená uspokojenie týchto potrieb. Porozprávajte sa o tom, ktorá potreba sa podľa vás dá ťažko uspokojiť a prečo. Snažte sa zistiť, ako by ste to vedeli ľahšie vyriešiť.
Veľa zábavy a úspechov pri premýšľaní a rozhovoroch!

Dirk Lüling
www.team-f.at, preklad: M. Vondenová