O dôstojnosti a poslaní ženy

A aký postoj má k žene cirkev?

Tento rok si pripomíname 20. výročie vydania apoštolského listu pápeža Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy „Mulieris Dignitatem“, v ktorom sa zaoberal situáciou a problémami žien vo svete. List bol venovaný ženám a ich poslaniu v spoločnosti, poukázal na  podstatu a zmysel materstva, na posvätnosť života, význam rovnocennosti muža a ženy, ako aj na problémy vo vzťahoch medzi nimi. Podľa mnohých odborníkov je tento apoštolský list aj po 20 rokoch veľmi aktuálny a vhodný na skúmanie v celej jeho hĺbke. Preto z neho vyberáme:

Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne: za matky, sestry, manželky; za ženy zasvätené Bohu v panenstve; za ženy, ktoré sa venujú službe toľkým ľuďom, čakajúcim na nezištnú lásku druhej osoby; za ženy, ktoré bedlia nad človekom v rodine, ktorá je základným znakom ľudského spoločenstva; za ženy konajúce prácu v zamestnaní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha veľká spoločenská zodpovednosť, za ženy „dokonalé“ i za ženy „slabé“ – za všetky, tak ako boli myslené Bohom v celej kráse a bohatstve ich ženskosti; tak ako boli obklopené jeho vecnou láskou; tak, ako – spolu s mužom – sú pútničkami na tejto zemi, ktorá je v čase „otčinou“ ľudí a neraz sa stáva „slzavým údolím“; tak ako – spolu s mužom – berú na seba spoločnú zodpovednosť za osudy ľudstva, podľa požiadaviek každého dňa i toho definitívneho určenia, ktoré ľudská rodina má v samom Bohu, v lone nevýslovnej Trojice. (Čl. 31)

Andie