Objednávkový formulár

Prosíme, používajte diakritiku.
....................................................
Vaša poštová adresa
Objednávka pre osobu (vyplňte len v prípade, ak ide o inú osobu)
Adresa doručenia (ak nie je totožná s Vašou adresou)
OBJEDNÁVKA
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Počet kusov*:
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
* Políčka označené hviezdičkou sú povinné

Po vyplnení a odoslaní formulára počkajte na našu odpoveď, v ktorej vám pridelíme variabilný symbol a uvedieme presnú sumu, ktorú budete platiť. Variabilný symbol je potrebný na správne zaradenie vašej platby. Uvedenú čiastku pošlite na náš účet 2239960854/0200 (IBAN: SK89 0200 0000 0022 3996 0854).

 

V prípade, že budete čiastku posielať poštovou poukážkou, uveďte na ňu variabilný symbol, číslo nášho bankového účtu 2239960854/0200 (IBAN: SK89 0200 0000 0022 3996 0854) a našu adresu, ktorá je uvedená v hornej časti objednávkového formulára. Prípadné nejasnosti vám zodpovieme na e-mailovej adrese maria@miriam.sk alebo na telefónnom čísle 0907 160 854.

 

Vaša redakcia