Anketa

Položili sme viacerým z vás otázku: „Veríš, že dokážeš pozitívne ovplyvniť svoje okolie? Ak  áno, ako? Ak nie, prečo?“  Tu nájdete všetky odpovede nekrátené.

Áno. Ak myslím pozitívne a zároveň aj tak konám. Už len tým, že hovorím, čo a prečo som ten skutok urobila. Ľudia si všímajú, počúvajú, vidia ovocie života druhých,  vedome alebo podvedome ho napodobňujú, posúvajú ďalej. Som negatívna a musím samu seba usmerňovať, aby som bola pozitívne naladená a pozitívne fungovala aj „navonok“...Pred rokmi mi totiž kolegyňa povedala, že sa so mnou nedá vydržať, aký som negativista.  Niekomu však treba povedať priamo, že je negatívny, no dá sa to aj inak.
Elena, 33, referentka

Áno. Už len tým, že budem na ľudí okolo seba milá a pomôžem vždy, keď budem mať na to príležitosť. Je úžasné, ako veľa dokáže obyčajný úsmev. Niekedy mám pocit, akoby nezištná pomoc už ani neexistovala. Ľudia sa boja prijať pomoc, lebo sú presvedčení, že raz to budú musieť „vrátiť". Rada by som svojou „troškou" prispela k návratu čias, keď vzájomná pomoc bola niečím normálnym a nezištným. Pamätám si ešte starú Petržalku, v ktorej sme bývali (rodinné domy a záhrady) a susedov, ktorí sa usmiali a pozdravili navzájom, keď sa stretli. Som rada, že aj tam, kde práve pracujem, je to také. Je skvelé chodiť do práce s radosťou :o).   
Daniela, 33, zákaznícke centrum

Svoje okolie dokážem niekedy ovplyvniť pozitívne, no záleží to aj od povahy toho dotyčného (dotyčných) a od danej situácie. Začnem sa s ním rozprávať, aký má problém/y. Snažím sa mu poradiť a niekedy začnem hovoriť svoje smiešne situácie zo života, aby sa mu aspoň kúsok zlepšila nálada. Snažím sa všetko podať s humorom, no nie tak, aby som mu ešte viac ublížila :).
Miška, 15, študentka

Áno, verím, že „môžem", nie „dokážem"! Ak použijem vyraz dokážem, ide o moje vlastné sily a ego, ak to vyjadrím slovom „môžem", ide o princíp slobody, ktorý nám dáva aj Boh. Myslím, že ak prijmem osobné obrátenie, ak sa zmením ja sama, tak premenená láskou môžem pozitívne vplývať na svoje okolie.                                                                           
Anežka, 37, asistentka

Verím, že dokážem pozitívne ovplyvniť svoje okolie, s Božou pomocou určite. Ak vyjadrím svoju ochotu Pánu Bohu, ponúknem mu svoje ruky a najmä svoje srdce, on to určíte využije, i keď, ako ho poznám, urobí to úplne ináč, než ako si ja predstavujem. Myslím, že svoje okolie môžem ovplyvniť hlavne svojím vystupovaním, svojou neverbálnou komunikáciou, tým, čo zo mňa vyžaruje, ak sa samozrejme starám o to, aby zo mňa malo čo vyžarovať. Taktiež vyjadrovaním svojich postojov k veciam, ochotou plávať proti prúdu, šírením lásky v okolí, v ktorom sa pohybujem a taktiež ukazovaním jasných hraníc, aby bolo jasné, že kresťan je človek, ktorý si je vedomý svojej hodnoty, vie, za koho „bojuje", teda koho reprezentuje a po svojich hodnotách si nenechá šliapať. A v neposlednom rade aj úpravou svojho zovňajšku, ktorá druhých môže osloviť, urobiť im radosť a celkovo povzbudí ľudí k tomu , aby sa nebáli byť pekní. Krása je tiež atribútom Božej lásky a netreba ju z falošnej skromnosti hádzať niekde do kúta
Alena, 33 rokov, pedagóg spevu

Myslím si, že dokážem pozitívne ovplyvniť svoje okolie. Asi mám dar od Pána Boha, možno je to mojím povolaním, možno kombináciou týchto dvoch faktorov. Dostávam často spätnú väzbu od ľudí, že som im zlepšila náladu, dala tip alebo radu, ako ďalej... A v neposlednom rade, je to moja terapeutická činnosť, ktorá nie vždy pôsobí pozitívne. V konečnom dôsledku bývajú spätné väzby tiež pozitívne... Musím však povedať, že dokážem svojmu okoliu aj poriadne pokaziť náladu, aj väčšej skupine. Je to asi mojou emotívnosťou. Čo sa týka mojej schopnosti argumentovať a presviedčať racionálne, to nie je moja silná stránka. Ak presvedčím, tak len svojím životom a príkladom.        
Daniela, 34, psychologička

Na svoje okolie jednoznačne vplývame svojimi postojmi aj konaním, či si to uvedomujeme alebo nie. Okrem toho môžeme aj vedome a cielene šíriť myšlienky a náš vplyv na druhých. Otázka je skôr, ako naše okolie na toto pôsobenie reaguje, či má ochotu vplyvy prijať, čím chce byt ovplyvnené, teda aké vplyvy najradšej prijíma. Náš Pán je najlepší príklad toho, ako môže „vplyv na okolie" dopadnúť. „Nik nie je prorokom vo vlastnej krajine"... „Čo nám on (ako syn tesára a Márie) môže povedať?"...
Anna, 54 rokov, lekárka

Áno. Prijatím svojho okolia a seba - prijatím limitov a odhalenia a ďakovania za dary, ktoré máme. A ešte niečo: schopnosťou vidieť poza viditeľné veci. (Tomu sa učím.)
Katka, 39, lekárka

Ja si osobne, pri všetkej skromnosti, myslím, že dokážem pozitívne ovplyvniť svoje okolie. Aspoň sa o to stále snažím. A prečo? Nuž lebo sa snažím hovoriť stále z pozitívneho uhla pohľadu na akúkoľvek vec, v prítomnosti iných sa usilujem zachovať si rozvahu a pokoj,  vniesť úsmev iným na pery.
Marek, 34 rokov, kňaz

Verím, že môžem ovplyvniť svoje okolie vlastným príkladom, životom, ktorý žijem, postojom k veciam, reakciami, vzťahom, prístupom k druhým...
Andrea, 28, recepčná

Ovplyvňovanie ľudí okolo mňa je niekedy pozitívne a žiaľ, niekedy aj negatívne. Záleží to od toho, čo práve prežívam, ako sa cítim. Niekedy sa mi podarí pozitívne ovplyvniť ľudí okolo mňa úsmevom, milým slovom, povzbudením, dobrou radou či mojím svedectvom zo života.
Zuzana, 37, práca v administratíve

Neverím, ale faktom je, že ho asi pozitívne ovplyvňujem. Napríklad tým, že ľudia vôbec počujú odo mňa o Bohu. Nič vážne alebo úplne k veci, ale vôbec, že existuje, niekto v Neho verí, ide v nedeľu na omšu, má doma kríž a Bibliu... Momentálne žijeme v Holandsku a máme veľa návštev, pričom niektorí kamaráti a rodina sú úplne neveriaci. To, že sa v nedeľu zdvihnem a idem na omšu, ich dosť udivuje. Ako to tak vidím, pozitívne sa dá ovplyvňovať okolie tým, že človek žije svoj život podľa zdravých (kresťanských) zásad, buduje svoj vzťah s manželom, stará sa o rodinnú pohodu a keď sa ľudia pýtajú, tak sa nehanbí povedať, odkiaľ čerpá silu.
Moje pozitívne ovplyvňovanie okolia spočíva v súčasnosti asi vo vytváraní pozitívneho obrazu viery a kresťanstva a v „propagovaní“ manželstva a rodiny. Ľudia dnes majú málo príkladov normálnych rodín a normálnych vzťahov, toho, že to celé môže byť super a zábava a zároveň sa nehanbiť podporovať verejné aktivity (často nepopulárne) s dobrým cieľom - podpísať petície, vedieť povedať, že ich človek podporuje a prečo pred kolegami, známymi ... (To je ťažké, aspoň pre mňa.)                  
Barbora, 30, controller, momentálne na materskej

Áno, myslím, že to človek dokáže. Pozitívnym prístupom, milým správaním, úsmevom, dobrou náladou... Stačí byť dobre naladený...      
Simona, 29 rokov, na rodičovskej dovolenke

Keď som pozitívne naladená, skôr verím. Keď prežívam zo seba sklamanie, tak ani nie. Ale ak existuje negatívny vplyv, ktorého som schopná, musí existovať aj dobrý vplyv na okolie. Ale asi verím. Áno, dokážem. Tým, čo nosím v sebe. Názormi, nápadmi, vnútornou atmosférou, dúfam, že i láskou ..           
                                                                                                                    Alena, 34, pedagóg - jazykár

Áno. Myslím, že preto, lebo som aktívna, preto, lebo ma mnohí povzbudzujú, preto, lebo mám taký dar od Boha. Lebo to robím, či už rozhovormi alebo mailmi, alebo sa zúčastním nejakých akcií. Myslím však, že každý je schopný pozitívne ovplyvniť svoje okolie, stačí urobiť hocijakú drobnosť. A mnoho ľudí aj ovplyvňuje, len si to neuvedomuje. Stačí robiť malé veci s veľkou láskou (Matka Tereza)                                                                                                                             Monika, študentka,22r

Áno, určíte. A ako? To veľmi závisí odo mňa. Od môjho pohľadu na situácie, od môjho pokoja, či naopak napätia, rozhodnutí, ktoré robím, od postojov, ktoré zaujímam, nálady a „radosti",  ktorú okolo seba rozdávam,..... a v konečnom dôsledku od hĺbky môjho vzťahu s  Pánom. Môže to znieť ako fráza,  ale mám veľa vlastných skúseností z toho, ako som rovnaké  situácie zvládala úplne rozličným spôsobom a spätne som si uvedomila, že moje riešenia a postoje boli vždy priamo úmerné môjmu vzťahu s Pánom, času, ktorý som trávila s Ním, a chvále, ktorú som mu dávala. A podľa toho som – viac či menej - dokázala pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Len s Ním dokážem mať lásku voči ľuďom, ktorých nie je ľahké milovať, a milosť, ktorá medzi ľuďmi chýba, ale ktorá sa veľmi výrazne dotýka ľudí, ak sa s ňou (v súčasnom tvrdom svete bez milosti) stretávajú.            
Gabika, 45, redaktorka
Áno , úsmevom.                                                                                                     Marta, 50r., riaditeľka
Áno, tým, že najprv spoznám sama seba, začnem sa meniť, a tým zmením aj tých, s ktorými sa stretávam.                                                                                                             Iveta, 37 r., úradníčka

Kedysi nie, ale teraz už verím, že môžem pozitívne ovplyvniť moje okolie. Stále častejšie sa presviedčam, že s Ním to  možné je...žehnám ľuďom okolo seba, vkladám ich do modlitby, do JEHO rúk a On úžasne koná. Naozaj to funguje. Doma, v práci ...
Renáta, 43 rokov, banková úradníčka

Verím, že dokážem pozitívne ovplyvniť okolie modlitbou a požehnávaním, úsmevom, trpezlivým vypočutím,  svedectvom, ak je to vhodné a druhá strana o to prejavila záujem                                 
Mária, 51 rokov, admin. pracovníčka

Myslím si, že ÁNO. Dokážem pozitívne ovplyvniť svoje okolie a aj ho ovplyvňujem a to: svojím správaním, konaním, štúdiom a samozrejme aj modlitbou.
Andrea, 24 rokov, študentka

Niekedy áno, podľa vnútornej sily, či je vo mne pokoj, radosť - tak dokážem povzbudiť druhých, to som si všimla, keď som sama unavená a ubitá, tak nasilu to nejde, nie je to práve úprimné a vtedy nič neovplyvním. Tak som to odpozorovala...
Maria, 43 rokov, ekonómka

Dokážem ovplyvniť okolie svojím správaním tým, že ak ľudia pri mne majú zlú náladu, tak im poviem niečo optimistické a usmejem sa.                                                               
Terezka, 23 rokov

Veľmi silno vnímam možnosti pôsobenia jednotlivca na svoje okolie. Mám niekoľko takých dobrých priateľov, ktorí majú takýto dar. V prinesení dobrej nálady, porozumenia a záujmu o druhých, ale hlavne v tom, že sú príkladom hodným nasledovania. Často sa naozaj stalo, že vo svojom okolí rozpumpovali život, dali priamy či nepriamy podnet k väčšiemu spoločenskému a náboženskému zaangažovaniu, rozvinuli v nás naše dobré stránky. Pozorovala som to aj na sebe.
Práve preto, keď som začala vykonávať svoje povolanie, veľa som o tomto premýšľala. Moja známa mi povedala jednu milú vetu: „Vieš, ČO je to učiteľ? Zbraň hromadného ničenia..:)) :))." Práve v našom povolaní je dôležité nájsť balans medzi tým, že sa snažíme byť pre našich študentov priateľmi, ale zároveň ostať autoritami, ktorí musia byť občas prísni a určovať isté hranice.  Ja som častejšie viac skĺzla do extrému, viac spĺňala tú prvú možnosť. Teraz po dvoch rokoch pôsobenia musím skonštatovať, že som ešte len na začiatku cesty a ešte sa mám veľa čo učiť, aby som teóriu správneho vedenia vedela uplatniť  praxi. Predovšetkým žiaci a študenti viac vnímajú každý zlý príklad a ľahko sa ním nechajú strhnúť. Na to treba dávať pozor, že nech by oni boli akíkoľvek, ja si musím vždy zachovať svoje pravidlá, pretože ak ich sama poruším, tak na čo sú? Nemôžem sa vyhovárať na nich, že pri nich sa to nedá. Toto je moja každodenná výzva.
Martina, 26 r., učiteľka

Dokážem pozitívne ovplyvniť svoje okolie minimálne tým, že kde iní hromžia a nadávajú, ostávam pokojná a nepoužívam žiadne nadávky.                                  
Maria, 29 r., zdravotníctvo

Áno, verím, že môžem ovplyvniť pozitívne svoje okolie.
Vychádza mi to z vnútra, ako sa pozerám na seba a či viem, čo tu robím na zemi. Používaním svojich darov - viem, že mám dar povzbudzovať, snažím sa ho používať, a tak ovplyvňovať moje okolie. Ďalej odvahou, nebáť sa osloviť ľudí - napr. vo výťahu svojich susedov. Ako žena určíte ovplyvňujem svoje okolie aj tým, ako vyzerám, a tým, čo ľudia zo mňa cítia. Myslím, že zvlášť v dnešnej dobe ako ženy môžme najviac ovplyvniť svoje okolie pokojom a bezpečím, ktorý ľudia môžu pri nás pocítiť. Myslím, že najviac pozitívne ovplyvním svoje okolie, ak v pokore prijímam seba takú, aká som, so svojimi slabosťami aj svojimi darmi, keď sa nebudem porovnávať s ostatnými a chcieť robiť to, čo robia oni, ale keď s Božou pomocou odhalím to, čo napasoval presne na mňa :-).
Soňa -33 - Office manager

 

Myslím, že dokážem ovplyvniť svoje okolie, ak využívam dary, ktoré mi dal Boh - napr. úsmev, milotu, nežnosť a v neposlednom rade dar viery, ktorý sa prejaví vo vytrvalej modlitbe. Tak, ako muži pretvárajú svoje okolie prácou a zmenami, ženský vplyv nie je síce tak vidieť, ale je asi trvácnejší.
Dita, 40 rokov, domáca

Ak som ja dobre naladená, dokážem tým ovplyvniť okolie, hlavne ak som pre niečo nadšená, dokážem tým strhnúť ľudí.
Daniela, 43 rokov, psychológ

Verím tomu a rada by som bola, keby tomu tak bolo. Snáď áno. O ovplyvňovanie ľudí sa však nesnažím nejako uvedomelo. Usilujem sa žiť čo najlepšie podľa svedomia  v rodine, vonku s deťmi, v práci.
Aďa, 31 rokov, lekárka.

Odpovedala by som nie celkom jednoznačne. Vo väčšine prípadov, keď ľudia dokážu byť nastavení na iných, je to možné - na pozitívny impulz reagujú pozitívne. Ak už je niekto vo vývrtke, tam je potrebné, aby ochladol, až potom je schopný reagovať na svoje okolie. Sú však ľudia, ktorí žijú svoj vlastný - vnútorný svet, ten je pre nich reálny. To, ČO sa deje okolo nich, vnímajú sekundárne, ak je niekto pozitívny či negatívny, môže byť na periférii ich záujmu.
Jana, učiteľka, 52 r.

Dospela som k názoru, že svoje okolie do istej miery pozitívne  dokážem ovplyvniť. Tým, ako žijem, ako sa správam, ako a čo hovorím,  kam chodím alebo nechodím. Práve môj vlastný život musí byť dostatočne  presvedčivým svedectvom toho, čo chcem iným odovzdať. Ak takým nie je,  nemám právo vplývať na svoje okolie a meniť ho. A zároveň ja sama musím  byť otvorená pre pozitívny vplyv iných ľudí. Nemám právo si myslieť, že to, čo robím práve ja, je najlepšie a bezchybné.
Alena, 39 rokov, učiteľka na strednej skole

 

Aj keď v posledných dňoch mam pocit, že moje okolie trochu prevalcovalo mňa, ( to je údel pobytu v zahraničí), verím, že aj ja som schopná svoje okolie pozitívne ovplyvniť. Hovorím to na základe mojej niekoľkoročnej pedagogickej skúsenosti. Samozrejme, chcela by som sa jej venovať aj po návrate na Slovensko. Mojím krédom bolo a je snažiť sa vytvoriť pozitívny vzťah detí k učeniu a ku konkrétnemu vyučovanému predmetu, lebo si myslím, že to je základom pokračovania ďalšieho poznávania a práce na sebe. Veď človek sa učí celý život. Číže treba do toho všetkého dať aj kúsok svojho srdca a to najskôr zo strany učiteľa a potom to možno príde aj na strane žiaka.
Jana, 39r. učiteľka

 

Myslím si, že dokážem pozitívne ovplyvniť okolie svojím optimistickým postojom, radosťou zo života, svojou prácou.
Maria, 37 rokov, projektový manager

Myslím, že je veľmi potrebné zmeniť zmýšľanie. Po seminári, ktorý som absolvovala, som sa začala  inak modliť a rozprávať s Nebeským Otcom. Hlavne si uvedomujem svoju dôstojnosť, a tým, kým som. A keď sa modlím za iných, za svoju prácu a ľudí okolo. Vidím a cítim, že Pán robí veľké veci. Dôverujem mu, že sa budú diať ešte krajšie veci. A je to preto, že som sa mu ponúkla ako sprostredkovateľ alebo ako nástroj v jeho rukách. Takže určíte ÁNO, máme moc vládnuť a meniť veci.
 Marcela, 33, ekonóm