Miriam č. 14 /marec 2008

V č. 14 sme si posvietili na lásku a vzťahy ako také. Ústredná téma nesie názov O LÁSKE, HRANICIACH A MANIPULÁCII. Poznáme rôzne odtiene lásky a jej naplnenie, prežívanie? Lásky k Bohu, blížnemu, lásky partnerskej, ale aj k sebe samému (str. 4 – 6).
Láska musí ísť ruka v ruke s pravdou. Preto okrem vytvárania väzieb – vzťahov, musíme poznať aj svoju zodpovednosť a hranice (str. 8 – 9).
Emócie sú dôležitou súčasťou nášho života a výrazne ovplyvňujú aj naše vzťahy, buď pozitívne alebo negatívne. Posvieťme si na hnev – nie je primárne zlý, len sa musíme naučiť s ním narábať a ovládať jeho prejavy (str. 11 – 12).

V rubrike Z môjho života sa zamyslíme nad správnosťou či nesprávnosťou trestať deti bitkou, ale prečítame si aj neľahký príbeh rodičov a ich dospievajúcej dcéry, ktorá aj napriek dobrým vzorom odbočila na nesprávnu cestu (str. 13 – 15).

Rozhovor nám priblíži lekára, gynekológa – pôrodníka, ktorý pracuje v rozvojových krajinách. Dozvieme sa o jeho práci a skúsenostiach, ale podelí sa s nami aj o svoj názor na interrupcie či umelé oplodnenie (str. 16 – 18).

Počuli ste už o projekte Zachráňme životy? Ide o konkrétnu pomoc (finančnú) konkrétnym ženám s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi (str. 19).

Ponúkame aj pohľad na manželstvo – či je „zabijakom“ lásky a strašiakom mládeže – a na výchovu – čo prekáža v dobrej výchove a kde robia rodičia chybu (str. 20 – 23).

Trápite sa, prečo aj vy nie ste taká bezchybná a dokonalá ako moderátorka v televízii či slečny v časopisoch? O novodobej – digitálnej (umelej) kráse nám prezrádza Slovo muža ženám (str. 28 – 29).

O tom, či vzťah svokry a nevesty môže byť pozitívny – či už v Starom zákone, či v dnešnom svete – sa dočítame na str. 30.

Dozviete sa aj veľa praktických informácií (rozdiely medzi debetnými a kreditnými kartami) a rád (do domácnosti či ako sa starať o pokožku) (str.37 – 39, 42, 56).

Na uvoľnenie a oddýchnutie na vás čakajú Výroky detí, vtipy a Kultúra (str. 24, 32 – 36, 57 – 58).

Svoju šikovnosť si môžete odskúšať v Tvorivosti či s novými receptami (str. 40 – 41, 47 – 49).

Uvodnik

Milé čitateľky, milí čitatelia,

toto číslo Miriam si zobralo na mušku náročnú tému – lásku. Kto dokáže o nej povedať niečo nové, zaujímavé? A majú vôbec slová schopnosť pomôcť viac ju pochopiť, lepšie ju žiť?
To, koľko dobra do nášho života priniesli láskavé slová, milosrdné postoje a nezištné skutky druhých ľudí, sa naplno dozvieme asi až v nebi. A tiež to, ako nám pri budovaní charakteru pomohli dobre mienené napomenutia v pravý čas. Láska vo svojej čistej forme nám vlieva život, nádej, robí z nás tých, ktorými máme byť. A naopak – zdeformovaná podoba „lásky“ manipuluje, rozmaznáva, zväzuje, kriví dušu. Nehovoriac o tom, aké katastrofy v živote napácha nedostatok lásky.    
Ľudia, ktorí ľúbia tak „naozajsky“, čisto, sú krásni, plní nádeje a priťahujú druhých ako magnet. Takejto láske sa môžeme postupne učiť len vtedy, keď sme napojení na Boha. On dáva tomuto svetu šťavu lásky. Uňho sa začína náš celoživotný kurz lásky v praxi. Sú v ňom lekcie o sebaprijatí, odpustení, vychádzaní zo svojho pohodlia, lekcie prijímania neprijateľných ľudí, ale aj stavania si „hraníc“, aby ktosi neprišiel a nepošliapal nám naše záhony.
Hoci témou tohto čísla je práve Láska a hranice, nemáme ambície poúčať. Chceme sa k láske spolu s vami približovať ako ku svojmu konečnému cieľu. Tú skutočnú lásku nenájdete na nasledujúcich stránkach ani v žiadnej knihe. Čaká na nás pri posteli chorého a v kope riadu po nedeľnom obede.

Ľubica