M2/2004

Pod názvom "Magdaléna" vychádza dnešná Miriam druhýkrát. Už na pohľad je obsažnejšia a ponúka viac rubrík ako jej predchodkyňa.
Opäť sprostredkúva rozsiahlu výpravu do hlbín Ženskej duše, na základe prednášky od p. Susie Eisenhardt, a recenziu knihy Kráľovo tajomstvo. Na nasledujúcich stranách sa objavujú prvé svedectvá o hľadaní partnera, o dileme zasvätený život versus manželstvo, tipy, ako sa v manželstve zjednotiť pri problémoch súvisiacich s  výchovou detí. Črtá sa rubrika Niečo pre krásu. Hhoci je len veľmi krehká, prvé semienko bolo určite zasiate už v tomto čísle.
Druhé vydanie Miriam uzatvárajú rubriky "Modlime sa za..." a "Vtipy".

Uvodnik

Milé sestry, kamarátky, dcéry Božie!

 

Od nášho posledného väčšieho stretnutia a   tým aj od 1. čísla začínajúceho časopisu ubehli štyri mesiace. Hlásime sa vám opäť
- s   vďačnosťou voči Pánovi, že nám pomohol dať dokopy 2. číslo – so slovami povzbudenia a   nádeje. Žehnáme vám pokoj, radosť, poznanie lásky, vieru a   nový štart do každého ďalšieho dňa. Medzičasom sa nám podarilo vytvoriť redakčnú radu, ktorá bude pre vás písať a   zháňať cenné informácie od skúsenejších a   zrelších.

 

KONTAKT
Milé žienky, na e-mailovej adrese zienky@seznam.cz  očakávame vaše príspevky, nápady, návrhy, ale aj spätnú väzbu na doterajšie dve čísla. Je to náš spoločný časopis, ktorým reprezentujeme pred duchovným i   pozemským svetom jednotu nás žien v   zápase za Božie veci a   tiež si cez neho vzájomne pomáhame k   radosti, svätosti a  viere.
Dovidenia a   dočítania.

Za redakciu Alena Ješková