M1/2004

Miriam prvýkrát v reálnej podobe, zhmotnená na čiernobielom papieri, zatiaľ bez oficiálneho názvu. Presne, ako čítame v prvom úvodníku, je ako dieťa čerstvo narodené, zatiaľ bez mena.
Prvé vydanie obsahuje na 6 stranách  záznam z prednášky Rakúšanky - pani Susie Eisenhardt  "Ako Boh vidí ženu", ďalej obsahuje zamyslenie na tému "Myseľ ženy“ a rozjímanie nad  Slovom "Spasiteľ sveta sa zjavuje Samaritánom".
Toto pokusné číslo ukázalo rozbiehajúcej sa redakcii záujem žien o ženský kresťanský časopis. Malo náklad 30 ks. A keďže sa pri jeho rozdávaní vyzbieralo dostatok peňazí od dobrovoľných darcov, mohlo sa asi o mesiac vydať číslo druhé.

Uvodnik

Milé sestričky, kráčajúce po tej istej ceste životom!

Rada by som vás oslovila v mene príhovornej skupinky žien, ktorú už asi poznáte z otvorených piatkových stretutí v Quo vadis alebo z Dní žien (organizátorky). Okrem naliehavej potreby modliť sa  za mužov i za vaše problémy máme túžbu spájať sa s vami i na ďalšej rovine, a tou by mohol byť časopis. U nás žien som si všimla  záujem o čítanie i o neustále rozvíjanie sa v duchovnej oblasti, otvorenosť pre Božie veci, ale aj smútok v oblasti nezodpovedaných otázok, ba až chaos v neusporiadaných myšlienkach. Moje kamarátky – príhovorkyne u Pána – ma pred pár mesiacmi „nahlodali“ nápadom vydávať kresťanský ženský časopis, aký vlastne doteraz na Slovensku neexistuje. (A napr. v Nemecku áno.) Všetky poznáme množstvo bulvárnych plátkov, rozoberajúcich súkromný život všelijakých celebrít, ponúkajúcich tie najlepšie diéty na schudnutie a návody na dobrý sex, ale žiaľ ani jeden nenapľňa túžbu ženy po láske, po pravde a neformuje našu osobnosť komplexne.
Nuž, púšťame sa do veľkého diela s veľkými cieľmi.
Ale asi prvoradou víziou je  byť k vám bližšie.Bližšie cez vlastné i vypočuté svedectvá, cez úprimné zdieľanie sa o Božom slove …, veď sme koniec-koncov veľmi podobné v prežívaní i trápení.
Zameranosť, periodicita i vzhľad rozbiehajúceho sa časopisu sa budú dlho formovať a veľa bude závisieť od zloženia redakčnej rady i od vašich návrhov, rád a očakávaní. Týmto vás preto zveme do spolupráce. Každá máte iné dary, nuž môžete pomôcť inak. Ak nič iné, môžete nám napísať aspoň témy, o ktorých by ste si chceli niečo prečítať.
Prvým krokom je tento hárok, kde ponúkame jadro prednášky Susie Eisenhardt zo 17.4.2004 z BA a 2 krátke vyučovania z otvorených ženských stretnutí v Quo vadis v júni a v septembri.
Pokiaľ sa nevyvinie lepšia forma distribúcie, nájdete náš – zatiaľ občasník – na takýchto a podobných stretnutiach žien. Ale my ženy sme vynaliezavé a dokážeme rýchlo šíriť informácie, takže verím, že sa dostane zvesť o Magdaléne všetkým záujemcom. Možno sa budeme takto volať.
V každom prípade nás, prosím, podporte modlitbou, aby to bolo Božie – a tým aj užitočné a k veci.
Za rodiaci sa tím


Alena Ješková