Ďakujeme za:

- skutočnosť, že Ježiš prišiel kvôli hriešnikom a nie spravodlivým, že nás pozná, viac ako my sami seba, a aj napriek tomu nás má rád

- to, že zmyslom života nie je úspech, krása či zdravie, ale poznanie Boha

- všetky stvorené veci, ktoré nám Boh dal do užívania, a že nám tak veľmi dôveruje

- všetkých vás, čo nás čítate, vás, ktorí nám píšete, či iným spôsobom napomáhate tomuto dielu

Modlime sa za:

- striedmosť v konzume a nakupovaní, aby sme vedeli rozlíšiť medzi tým, čo skutočne potrebujeme a lákavým presviedčaním reklamy

- múdrosť, aby sme vedeli rozumne využívať prírodné zdroje

- prebudenie záujmu o veci spoločenské a verejné

- štedrosť pri dávaní a delení sa s tými, čo majú menej a ochotu podarovať aj materiálne veci

- pokojné prežitie Vianoc, aby sme kládli väčší dôraz na ich duchovnú hodnotu ako na poriadok v domácnosti či plnú kuchyňu