Ach, tie naše smeti

Pomoc potrebujú druhí ľudia; pomoc potrebujeme my sami; ale rozmýšľali sme niekedy nad tým, že pomoc potrebuje aj prostredie okolo nás, svet, v ktorom žijeme?

Často sa mi na ulici stane, že vidím, ako niekto (dospelý) odhodí na zem nejakú smeť; alebo človek po vystúpení z autobusu zahodí na zem použitý lístok. A v takýchto chvíľach nikdy neviem, ako sa zachovať – osloviť toho dotyčného, že niečo mu „spadlo“? Väčšinou nemám odvahu, lebo tá osoba je buď staršia odo mňa, alebo väčšia... A tak sa len ticho hanbím (za seba, že som ho nedokázala upozorniť, ale aj za neho, že sa on sám nehanbí za svoju nedbalosť) a žasnem nad tým, akí sme my ľudia – neviem – nevychovaní, bezohľadní? Nechcem vyznievať moralizujúco, je mi z toho len smutno. A potom sa všetci, čo chodia do zahraničia, divia, že tam a tam je tak krásne čisto, žiadne odpadky na uliciach a pod. Ale prečo? Neverím, že je to len inými službami v oblasti upratovania.
Takže smeti patria do kontajnera. Nooooo... tak mi napadá, že možno pred vyhodením stojí za to na sekundu sa zamyslieť, či sa daná vec nebude dať použiť ešte na niečo iné. Nemám teraz na mysli vetu „čo keď sa to niekedy na niečo zíde“ – lebo takto to u niektorých zachádza až do extrému a hromadeniu všetkých harabúrd. Ale napríklad, čo mi len tak narýchlo napadá – téglik zo smotany či z jogurtu sa dá použiť na vysádzanie kvetinových a zeleninových priesad; pekná sklenená fľaša od alkoholu ako vázička; roztrhané silonky a ponožky na výrobu handrových hračiek a ozdôbok... Jedna kamarátka mi dokonca hovorila, že si z vyradenej starej plachty ušila letné šaty (a môžem potvrdiť, že boli veľmi pekné). Ďalšia známa si z novín vyrobila papierové košíčky. Možností je veľa, stačí trochu fantázie.
V jednom staršom čísle časopisu Nota bene ma zaujal názov článku – Odpad umením. Píše sa v ňom o využití už nepotrebných vecí na niečo znovu použiteľné. Napr. z prepraviek na pivo či prázdnych sklenených fliaš sa dá postaviť nová budova. To je už síce náročnejšie, ale je dobré vedieť, že niečo také sa dá a funguje to (viac si môžete prečítať na: www.notabene.sk/swift_data/source/casopisy/archiv/2009/nb98a-1.pdf.
Dobre, a keď už vyhadzujeme veci, majme jasno v tom, čo kam vyhodiť. Aby sme zbytočne nezvyšovali hromadiaci sa odpad a nezaťažovali tým životné prostredie. Asi tušíte, kam mierim. Áno, k separovaniu odpadu. Viem, mnohí s tým nesúhlasia a tvrdia, že aj tak to ide všetko do spaľovne. Neviem, nikdy som to neskúmala, ale určite nemôže zaškodiť, keď sa naučíme odpad triediť. A napokon, povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Najjednoduchšie je to v rodinnom dome – kto má pec, môže papierový odpad spáliť. Kto má záhradu, môže bioodpad skompostovať; napr. také šupy zo zemiakov, uvädnuté kvety, škrupiny z vajíčka, vylúhovaný čaj či káva sú do kompostu ako stvorené. No a napokon tu máme nádoby na separovaný zber. V každej obci si treba zistiť presný spôsob separovania, ale vo všeobec-nosti sú zaužívané tieto farby zberných nádob: modré – na noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové obaly, knihy, (nepatria sem: voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, pauzovací, samoprepisovací papier, papierové plienky); zelené – nevratné fľaše z nápojov, oleja, poháre na zaváraniny, sklenené nádoby, (nepatria sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarivky, žiarovky, keramika); žlté – plastové (PET) fľaše z nápojov (ich objem je potrebné najskôr zmenšiť), obaly z jogurtov, zo smotany, igelitové vrecúška, fólie, polystyrén (nepatria sem: plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farby); červené – kovové obaly, výrobky a súčiastky, konzervy, alobal, nápojové plechovky (nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty); čierne – domový odpad, ktorý sa nerecykluje (nepatria sem: recyklovateľný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad). Viac o separovaní odpadov si môžete prečítať na stránkach: www.olo.sk alebo www.zelenybod.sk.
Taktiež použité batérie do kontajnera nepatria. Na ich zber sú určené špeciálne zberné nádoby umiestnené buď v elektronických predajniach, supermarketoch, ale aj v niektorých školách.

Tak len toľko v stručnosti o veciach, ktoré už nechceme. A že vám tento článoček nepriniesol vlastne nič nové? Tak to je dobre, lebo v tom prípade patríte k tej environmentálnejšie zmýšľajúcej časti obyvateľstva.

Jana Májeková