Rodinný rozpočet

Či chceme, alebo nie, peniaze potrebujeme.
Potrebujeme však aj vedieť, ako ich správne používať. Vyvážený rodinný rozpočet prinesie do rodiny pokoj a istotu. Je dôležité venovať mu istý čas, ale nie zas priveľa, aby sme nezabudli, že sú aj ďalšie dôležité hodnoty v našom živote. Rodinný rozpočet má slúžiť rodine a nie rodina rozpočtu.
Rozpočet začíname tvoriť príjmom. Pozor: nikdy nezačíname tak, že zrátame všetko to, čo potrebujeme, a potom na to hľadáme financie. Potrieb je veľa, ale príjem mám len taký, koľko zarobím.

Príjem
Tu môžeme zarátať všetky finančné i nefinančné hodnoty, ktoré pravidelne alebo aj nepravidelne prinášame do domácnosti. Čiže rozpočet tvorím na jeden rok. Výplatu zvyčajne dostávam raz mesačne, ale sem-tam mám večernú fušku, manželka doučí kohosi na prijímačky, potom prídu koncoročné odmeny. Medzitým dostávame rodičovský príspevok a rodinné prídavky na dieťa. Toto všetko treba spočítať.
Či je to málo, alebo veľa, je veľmi relatívne a závisí od výdavkov.

Potreby a motívy
Poznám rodinu, ktorá „ledva“ vyžije z jedného 50-tisícového platu, lebo manželka je na materskej s dvoma deťmi, splácajú hypotéku, poistky, detské sporenie a na dovolenku idú „len“ do Grécka. Deti potrebujú oblečenie, v zime lyže s výstrojov, v lete potápačské náradie, bicykel, korčule, pomôcky na gymnastiku, pre mladšiu nový kočík, auto pre manželku, garáž... Toto je tá relativita. Inak povedané, z čoho čerpá naša potreba? Z Boha, alebo zo sveta? Moju túžbu môže poháňať napr. závisť, že susedka bola na Rhodose, alebo „chtíč“ mať stále najmodernejšie oblečenie, porovnávanie svojho štandardu s kamarátkiným, nenásytnosť alebo túžba vlastniť. Naopak aj niečo iné môže poháňať moju túžbu – pomôcť priateľke v núdzi, naučiť deti skromnosti, rozdávať nielen „veci“. Božiu starostlivosť zažijeme až vtedy, keď sa na nikoho iného už nedá spoľahnúť. Boh potrebuje priestor na svoje zázraky. Ak mám všetko zariadené do poslednej bodky, ak mám všetko poistené, zaplatené, zabezpečené, kde má Boh možnosť konať? Veď sa modlíme „buď vôľa tvoja“, buď v mojom rozpočte. Vytvorme priestor pre Božiu vôľu.
Patrí ešte čosi Bohu z našich financií?

Prvá desatina, nie posledná
Jeho podiel, ktorý chcel od počiatku stvorenia od každého. Voláme ho desiatok. Desiatok znamená, že 1 euro z desiatich patrí Bohu. Ak má muž manželku na materskej a k tomu ďalšie dve deti, nepovie im – vy nič nezarábate, tak dostanete len to, čo mne zvýši zo stola. Dá im všetko, čo potrebujú, čo im patrí. Nie preto, že musí, ale preto, že ich miluje. Sú jedno telo, k tomu sa zaviazali a posvätili. To isté platí aj pre Boha. Ak volám „príď, Duchu Svätý, a naplň ma“, potom sa jeho Duch zmieša s mojím a sú jedno. Takže to, čo patrí Bohu, nedávam z poslušnosti, ale z postoja milovaného a milujúceho zároveň.
Má to aj praktickú rovinu. Desiatkami podporujeme misie na šírenie evanjelia, Božích služobníkov. Oni sa starajú o naše duše, my sa staráme o ich telo.

Jasne určiť, kto spravuje doma peniaze
V rodine je potrebné rozdeliť si kompetencie, kto bude narábať s financiami a ako. Ja si myslím, že muž ako hlava rodiny je zodpovedný za to, aby všetci v rodine boli spokojní aj po tejto stránke. Muž musí zabezpečiť rodinu. Z toho mu vyplýva nielen povinnosť doniesť do rodiny príjem, ale aj výsada spravodlivo rozdeľovať, ak žena v istej dobe nezarába.  V niektorých rodinách drží v rukách financie žena, čo nie je nesprávne, len je dobré, aby  bolo obom jasné, kto je za čo zodpovedný.

Výdavky
Sú veci nevyhnutné, veci dôležité a veci dobré.
K nevyhnutným patrí platba za bývanie, strava, lieky. K dôležitým patrí dopĺňanie či obnova oblečenia, školské pomôcky pre deti, prevádzka domácnosti. Dobré veci tvoria naše koníčky ako detské krúžky, šport, umenie, návšteva kultúrnych podujatí, darčeky známym, u žien kaderníčka, kozmetika a pod. Preto by malo byť jasné, že pokiaľ nezaplatím  za nevyhnutné, nemal by som si kupovať „len“ dobré veci. Ísť každý druhý mesiac do debetu nie je signálom dobrého rodinného rozpočtu. Pre dnešnú dobu je typický trend, že chceme mať to, na čo ešte dnes nemáme prostriedky.

Šetrenie
Už malé deti môžeme cvičiť v šetrení vody, papiera, v separovaní odpadu a pod., samozrejme, ak sme my sami v tom vyspelí. Alebo aj na bankových poplatkoch sa dá ušetriť. Manželia si môžu zvážiť, či skutočne obaja potrebujú platobnú kartu, ako často vyberajú z bankomatu, čo sa dá zaplatiť cez internet banking. Pri jednom účte máme zároveň lepší prehľad, koľko míňame.

Láska vo financiách
Vzájomné porozumenie v oblasti financií prinesie do rodiny pokoj, spokojnosť a istotu. Porozumeniu však predchádza dohoda. Dohoda o tom, kam a na čo treba peniaze.
Zopár príkladov:
Rodina má dva príjmy a dva účty, na ktoré tieto príjmy prichádzajú. Majú pocit väčšej istoty, keď peniaze sú na „jej“, „jeho“ účte. Potom z jedného platia nájomné a z druhého stravu a čo ostane, si každý minie podľa seba. Ak však milujem a chcem ukázať, že pokladám svojho partnera za väčšieho ako seba, nepotrebujem míňať pre seba, ale pre neho. A naopak. Láska chce dávať. Takže účet stačí iba jeden.
Keď už máme dohodnuté, koľko treba mesačne minúť a koľko nám ostane, môžeme sa dohodnúť, ako naložíme so zvyškom. Napríklad veci pre osobnú potrebu nad 20€ budeme konzultovať spoločne. Týmto sa nestane, že peniaze uletia bez vedomia druhého a každý bude spokojný, že má právo rozhodovať.

Záver
Dnešná doba je „drahá“ a napriek tomu si väčšina ľudí môže dovoliť žiť tak, ako nikdy predtým. Dnešná doba je „rýchla“ a platí to aj v rýchlosti míňania peňazí. Dnešnú dobu charakterizuje jedno pomenovanie, ktoré som našiel na jednom CD albume: Kingdom of comfort – Kráľovstvo pohodlia. Je to akési memento pre nás, aby sme nezabudli, že nie merítko sveta je oficiálnou stupnicou pohodlia a komfortu v našom živote. Sú to Božie hodnoty, ktoré nám ukazujú, či ideme správnym smerom, či máme všetkého nadostač. Veď aj Ježiš vraví, že „hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude dané“.

Tomáš Ješko
Materiál pre vlastné štúdium: Mal 3,7-12, 2 Kor 9, 6-7, Pr 3,9, Dt 14, 29; 26, 15; 1 Kor 9, 13, Lv 27, 30.32