Posledné tohtoročné vydanie plnofarebnej Miriam, časopisu pre ženu s otvoreným srdcom,  prináša pred Vianocami tému SVET NA JEDNO POUŽITIE. Jej tvorcovia sa zamýšľajú nad naším vzťahom k materiálnemu svetu okolo nás, či ho dokážeme múdro spravovať, alebo ho len využívame pre svoje dobro, prípadne sa stávame neslobodnými od peňazí, darčekov, ba vzťahov s inými, či dokonca neslobodnými od vlastných očakávaní a predstáv o fungovaní vecí. ( str.6-17)
S týmto úzko súvisí pocit straty zázemia, vykorenenosti (str.14), ale aj silný dojem, že svet je v podstate nespravodlivý. Hoci Boh má svoju jasnú predstavu, ako uplatňovať Jeho spravodlivosť. Dočítame sa na str. 12.

V rubrike Zaujímavé ženy spolu zájdeme do rodiny speváčky Márie Podhradskej, ktorá tvrdí, že sa cíti byť Božím miláčikom. (str.36)

Rubrika Rodina ponúka skúsenosti mamičiek s prvorodenými deťmi, ako sa dokázali vysporiadať s príchodom súrodencov na svet. (str.30)

V Rozhovore sa budeme zamýšľať nad neustále aktuálnou a náročnou témou, akou je odchod blízkych na večnosť. Mladá žena Miriam Prášilová pracuje ako duchovná pri zomierajúcich. (str.23)

Príbehy Z môjho života sa zameriavajú tentokrát na vzťahy s kamarátkami, so starými ľuďmi, ktorých opustili vlastné deti, i na vzťahy v rodine počas Vianoc. (19-21)

V Slove muža ženám konfrontuje muž súčasník ženy súčasníčky s nepríjemnou pravdou, ako niekedy žena dokáže manipulovať s mužom, aby dosiahla svoje. (39)

Literárna kaviareň nás zavedie do Peru a do divadla na Hronského hru Túlavé srdce.

Aby sa nám podarili uskutočniť predsavzatia,a to nielen tie vianočné, potrebujeme milosť, ku ktorej sa dá dostať aj modlitbou. Ak chcete, môžete sa modliť spolu s Danielom Hevierom za Slová ducha. (str.46)

Úvodník

Potrebujem nové topánky. Chcem nové auto. Potrebujem kúpiť chlieb. Chcem si kúpiť nový mobil. Potrebujem novú kabelku... Naozaj potrebujem?
Vieme rozoznať medzi našimi potrebami a chcením – niečoho lepšieho, modernejšieho, možno často aj nadbytočného – lebo nám to vnucuje reklama? A čo potreby našich blízkych? Potrebujú lásku, pozornosť... Ale často si veľa vecí vynucujú, nárokujú si nad naše sily a schopnosti. Ale nerobíme to isté náhodou aj my?

Píšuc tieto riadky padám únavou, lebo v práci sťahujeme knižnicu. A poviem vám, je to riadna fuška. A tak mi napadlo, ako veľmi materiálne veci dokážu ovplyvňovať náš život, naše správanie, naše zdravie. Poviem si, knihy – to ešte má zmysel, tie sú užitočné a potrebné. Ale čo hromada ostatných vecí? Sme ich pánmi alebo len úbohými otrokmi?
Vedeli by ste si dnes predstaviť život bez mobilov, počítačov, internetu, áut? Ja čiastočne áno a čiastočne nie. Všetko môže slúžiť na dobré, ak sa rozumne využíva. A to rozumne platí vo vzťahu k ostatným ľuďom, k Bohu, mne samému, ale aj k prírode a životnému prostrediu.

Asi ste už pochopili, kam smerujem touto svojou úvahou – k téme novej decembrovej Miriam. A tou je vzťah k veciam okolo nás. Poďme sa spolu začítať do nasledujúcich riadkov a hľadať pravdu aj v tejto zamotanej problematike.
A nezabudnime ani v tomto predvianočnom čase na to, že nie tie veci by mali byť pre nás najdôležitejšie...

Janka