Okrem pravidelných príhovorov za potreby naše i druhých

chceme pridať časť

Ďakujeme za ...., lebo si myslíme, že sa dejú úžasné veci medzi nami, okolo nás, hodné našej vďaky.

Ďakujeme za:

- dobrodincov, ktorí nezištne a obetavo podporujú všetky dobré diela, či už materiálne alebo duchovne,

- mier v našej krajine,

- bolesť a trápenie, ak nás privádzajú k hlbšiemu poznaniu Boha,

- skúsenosť, že ten, kto hľadá, vždy nájde odpoveď,

- za všetkých ľudí okolo, s ktorými môžeme zdieľať radosti aj starosti svojho života.

Modlime sa za:

- vdovy a ich deti, aby v malých spoločenstvách nachádzali konkrétnu duchovnú a hmotnú pomoc,

- deti, ktoré nezažívajú lásku vo svojich rodinách, aby im Pán naplnil srdcia svojou Láskou,

- zomierajúcich, aby sa nebáli a v posledných pozemských chvíľach mali odvahu zavolať na Boha a tešiť sa na stretnutie s ním,

- nás všetkých, aby sme sa tešili zo života a každý deň aspoň na chvíľu vnímali krásu stvoreného sveta,

- za naše srdcia, aby stále viac a viac spoznávali lásku Božiu voči nám a tak aj stále prežívali vďačnosť za život, ktorý nám dal