Si moja

Milá žena! Píšem Ti tieto riadky, lebo chcem, aby si o nich vedela. Je veľa chvíľ, keď si ich zaslúžiš čítať. Ale aspoň teda dnes. Som muž. Niekedy fungujem viac racionálne a nehľadím na Tvoje city. Niekedy používam viac rozum ako srdce.

Ale i napriek tomu som to stále ja. Som muž, ktorý Ťa má rád. Som muž, ktorý si uvedomuje Tvoju hodnotu. Som muž, ktorý nevie a nechce bez Teba žiť. Potrebuje Ťa.

Niekedy možno dosť zaneprázdnený, niekedy dosť lenivý, niekedy možno dosť uhundraný, niekedy možno prehnane cieľavedomý, ale vždy Tvoj.

Dôvod, prečo Ti píšem tieto riadky, je prostý a jednoduchý. Chcem, aby si vedela, že som tu a že som tu pre Teba. Že si pre mňa dôležitá.

Buď, prosím, pre mňa vhodným prostredím na to, aby som mohol dať zo seba to najlepšie. Chcem Ti dať to, čo Ti patrí. Chcem Ti dať to, čo je Tvoje. Chcem Ti dať ochranu. Chcem Ti dať podporu. Chcem Ti dať lásku. Chcem Ťa vyučovať. Chcem Ťa  usmerňovať. Chcem Ťa milovať. Chcem Ti dať to, čo si zaslúžiš. Chcem Ti dať to, čo Ti neustále patrí.

Si pre mňa matkou. Matkou mojich detí. Terajších i budúcich. Vážim si Tvoju hodnotu a vážim si Tvoje poslanie. Nie vždy sa správam tak, ako som bol stvorený, nie vždy priznávam obraz Boží, ktorý máš vo mne vidieť. Nie vždy Ťa vediem, tak ako to je dané. Ale veľmi chcem. Horím túžbou byť pre Teba vzorom.

Uvedomujem si slabosti. Napriek tomu Ťa chcem veľmi poprosiť. Odpúšťaj mi moje poklesky. Boh mi ich odpúšťa, aj Ty mi ich odpusti. Prijmem Tvoje odpustenie. Miluj ma a modli sa za mňa. Boh ma miluje, aj Ty ma miluj.

Naše poslania sú v niečom podobné, v niečom iné. Naše konania sú v niečom podobné, v niečom iné. Ale spája nás ten istý Boh, spája nás tá istá láska. Dnes Ti ju tu chcem vyznať, dnes Ti ju tu chcem aspoň týmto spôsobom odprezentovať. Dovoľ mi, prosím, poďakovať za Tvoju obetavosť, za Tvoje úsilie, za Tvoju ochotu. Viem o nich, vidím ich. Len niekedy možno neviem uznať. Vidiac svoj cieľ, niekedy nedokážem doceniť detaily, ktoré Ty denne prinášaš. Týmto, samozrejme, spríjemňuješ našu spoločnú cestu v smere za cieľom. Všetko je, samozrejme, proces. Len mne to treba niekedy povedať. A najlepšie spôsobom, ktorý dokážem prijať. A o to Ťa chcem aj požiadať. Sú vo mne aj silné stránky a je ich veľa. Skúsme ich spoločne odhaliť a náš spoločný život bude krajší, lepší a viac zameraný na Boha. Ja budem počítať s tým, že si žena, Ty skús počítať s tým, že som muž. Obaja počítajme s tým, že máme rovnakého ducha. Obaja počítajme s tým, že máme spoločného Boha. Obaja ho postavme na prvé miesto a podriaďme sa vždy naším správaním Jemu. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

Roman Kružliak