Ďakujeme za:

- všetkých spolupracovníkov Miriam, ktorí ju podporujú svojimi modlitbami, financiami, písaným slovom
- ľudí, ktorí šíria pozitívne hodnoty medzi druhými
- oddych, za požehnaný čas strávený na dovolenkách a prázdninách

Modlime sa za:

- zjednotenie kresťanov, aby nehľadali, čo ich odlišuje, ale budovali na tom, čo ich spája; aby neboli predsudky medzi rôznymi denomináciami
- profesionalitu kresťanov, aby kvalitne a zodpovedne vykonávali svoju prácu
- za vnútorné uzdravenie pre všetkých zranených, aby našli nádej pre svoj život, dokázali odpustiť a kráčali v radosti a v dôvere v Pána svojím životom
- pochopenie potreby oslobodzovania od rodových prekliatí a uzdravenia generačných zranení, aby kňazi tomu rozumeli a viedli k tomu ľudí
- aby ženy prestali vnímať modlitbu ako povinnosť či jednu z činností, ale porozumeli slobode vzťahu
- redakčnú radu Miriam, aby dokázali vnímať potreby žien, aby Boh požehnával ich prácu a ich rodiny a konal cez ne dobré dielo