Okienko prvej pomoci

Pravdepodobne sa už viacerí z vás ocitli v situácii, keď  niekto potreboval vašu pomoc pri zdravotných ťažkostiach, prípadne ste ošetrovali drobné poranenia svojim deťom alebo blízkym. Sú to zvládnuteľné situácie pre každého z nás. Možno ste niekedy boli svedkom aj vážnejšej príhody, keď sa niekto blízko vás zviezol na zem a vy ste si mysleli, že je určite mŕtvy. Väčšina z nás vtedy rýchlo zavolá záchrannú službu, niektorí ani to alebo mnohí opodiaľ pozorujú, čo sa ide diať ďalej. Pritom stačí pár jednoduchých krokov prvej pomoci na záchranu ľudského života v tých prvých minútach, napr. po zástave srdca, a šanca na prežitie sa niekoľkonásobne zvyšuje. Samozrejme, tých prípadov je viac a sú rôznorodé a nie každému robí pohľad na človeka v tiesni alebo s vážnymi poraneniami dobre, mnohí sú schopní odpadnúť tiež. Len nikdy nevieme, kedy  nám tie základné vedomosti budú prospešné – možno aj na záchranu života našich najbližších alebo detí.
Chcela by som vám priblížiť tie základné úkony prvej pomoci podľa jednotlivých príhod a začala by som najťažším postihnutím, a to je zástava srdca a jej rozpoznanie. Postupy u detí a u dospelých sa pritom odlišujú.

Bc. Janka Boháčiková

Zástava srdca u dospelých

Je veľmi častá a každodenným stresom dnešného života sa veková hranica posúva čoraz nižšie. Postihnutý odpadne, padá na zem v bezvedomí, je bledý, prípadne modrastý, môže ešte mať ojedinelé lapavé dychy, pretože dychová aktivita po prvotnej zástave srdca vyhasína do 30 až 60 sekúnd. Môže sa nám zdať, že postihnutý dýcha, čo je však len doznievanie dychovej aktivity. Čo najrýchlejšie pristúpime k postihnutému a vykonáme diagnostiku zástavy obehu, ktorú zvládne aj laická osoba, a to nahmataním tepu na krčnici, prípadne na stehennej tepne, ktorú môžeme nahmatať v slabine. Pri následnej zástave dýchania nevidíme dýchacie pohyby hrudníka, nepočujeme vdych alebo výdych postihnutého a necítime prúd vydychovaného vzduchu na svojej koži po priložení tváre alebo ruky k nosu postihnutého. Po zistení zástavy srdca a dychu predchádzajúcimi krokmi je nutné ihneď začať neodkladnú resuscitáciu. Tieto úkony by nemali trvať viac ako 10 – 15 sekúnd, pretože každá sekunda je vzácna. Úplne prvým krokom je zavolanie záchrannej služby na t. č. 112 alebo 155. Postihnutého uložíme do vodorovnej polohy. Uvoľníme postihnutému odev tak, aby sme mohli hneď začať masáž srdca, hrudníka: kľakneme si k postihnutému tak, aby sme masáž vykonávali vystretými rukami v lakti a ťažisko masáže bolo v strede hrudníka. Dlaň jednej ruky priložíme na mečovitý výbežok hrudnej kosti, ktorý sa nachádza asi v úrovni prsných bradaviek, dlaň druhej ruky priložíme na prvú ruku a začneme stláčať hrudník frekvenciou 100/min. do hĺbky 5 cm v pomere 30 stlačení a 2 vdychy. Vdychy vykonávame z úst do úst po predchádzajúcom záklone hlavy pre uvoľnenie dýchacích ciest. Dôležité je aj vyčistenie úst od nečistôt kusom látky alebo vreckovkou, aby sa pri vdychu nedostal cudzí predmet alebo nečistoty do pľúc. Tieto kroky opakujeme až do príchodu záchrannej služby, prípadne do obnovenia dychovej aktivity alebo činnosti srdca. Stláčaním hrudníka vypudzujeme krv zo srdca do obehu k životne dôležitým orgánom. Masáž však musí byť vykonaná efektívne, nepretržite, v správnom rytme, dostatočnou intenzitou a v správnej polohe.
Dnes  veľký dôraz pri  zástave  srdca u dospelých kladieme na čo najrýchlejšiu defibriláciu použitím automatických externých defibrilátorov. Tie by mali v budúcnosti byť rozmiestnené vo veľkých obchodných centrách, štadiónoch, divadlách, kinách a všade tam, kde sa predpokladá výskyt väčšieho počtu ľudí. Použitie defibrilátora je pomerne jednoduché a po otvorení je každý vybavený úplným návodom a nákresom na použitie, keď vás on sám navádza na jednotlivé kroky hlasovými alebo písanými povelmi po nalepení priložených elektród na hrudník postihnutého.

Bc. Janka Boháčiková

Zástava srdca u dieťaťa

Našťastie, primárna zástava srdca je u detí veľmi vzácna. Zástava srdca u detí nastáva po predchádzajúcej zástave dychu, čiže pre nedostatok kyslíka. Diagnostiku zástavy dýchania zisťujeme tak ako u dospelých, necítime prúd vzduchu z dýchacích ciest, nepočujeme vdych alebo výdych a nevidíme pohyby hrudníka. Tep zisťujeme u malých detí do jedného mesiaca na ramennej tepne, je uložená v hornej časti ramena na vnútornej strane, alebo nahmatáme úder na hrote srdca /na hrudníku/. Je dôležité vedieť, že u detí do jedného mesiaca je aj frekvencia srdca pod 60/min považovaná za zástavu srdca. U väčších detí je to tak ako u dospelých, na krčnici alebo na stehennej tepne. Po tejto diagnostike je nutné ihneď začať neodkladnú resuscitáciu: dieťa uložíme na chrbát a ako prvé vykonáme 5 úvodných vdychov. U detí do jedného mesiaca nevykonávame záklon hlavy, necháme ju v neutrálnej polohe a dýchame súčasne do úst aj nosa. U väčších detí až do puberty urobíme záklon hlavy a dýchame do úst. Masáž srdca u detí do jedného mesiaca robíme 2 prstami v dojnej tretine hrudnej kosti do hĺbky 1/3 výšky hrudníka, frekvenciou 120/min a v pomere 3 stlačenia hrudníka a 1 vdych (vdychujeme len obsah vzduchu v ústach bez nádychu). U detí väčších ako jeden mesiac až do puberty robíme masáž srdca 1 alebo 2 rukami v dolnej tretine hrudnej kosti do hĺbky 1/3 výšky hrudníka frekvenciou 100/min v pomere 15 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Tieto úkony vykonávame až do príchodu záchrannej služby, ktorú sme privolali hneď po zistení zástavy srdca, alebo do obnovenia činnosti srdca alebo dýchania. Taktiež platí zásada, že masáž srdca je efektívna, keď je vykonávaná správne, dostatočnou silou a správnou frekvenciou.

Bc. Janka Boháčiková