Čo ťa najviac trápi, alebo zraňuje?

Čím sa najviac trápiš, čo ťa bolí?

Tú najosobnejšiu vec si musím/chcem ponechať pre seba. Ďalej ma trápi pohľad na choroby mojich najbližších. A keď sa pozerám ďalej, tak ma trápi, že ľudia nechcú spoznať Boha. A tí, čo s ním už čosi zažili, sa naďalej točia len okolo seba a nerastú. Trápi ma, že neviem a nemôžem ani časom vyriešiť existenčné a vzťahové trápenia ľudí (ľudská ohraničenosť a bezmocnosť). Trápi ma tiež vlastná neschopnosť zmeniť negatívne veci na sebe.

 

 

Máš skúsenosti s uzdravením starých rán?

Ako si sa z nich dostal?

Mám. Niektoré uzdravenia prebehli rýchlo, iné v procese kráčania vo viere a v dlhodobej modlitbe s podporou spoločenstva.  Neverím, že by to poriešil čas. Nerada zbožšťujem čas. Mám istotu, že ma uzdravoval sám Najvyšší prinášaním zmyslu do jednotlivých bolestí a odkrývaním koreňov, o ktorých som potom mohla komunikovať s ním a odovzdať mu ich. Veľa spravili ľudia, v ktorých býva Boží Duch, teda pravá Láska. Tá láska i vo mne vypôsobila nejeden zázrak – keď ma bezpodmienečne prijali, pochopili a mali radi.
Alena 35 r.