číslo 3/2009

Zoči – voči ranám duše je názov témy nového čísla Miriam, ktorá sa od 7. septembra dostáva k čitateľkám.

Každý sa počas celého života zaoberá istými zraneniami, ktoré utŕžil v rodine, v škole či od neznámych ľudí alebo len od života, keď mu ktosi zomrel či ochorel. Nová Miriam sa  pokúsila pozrieť na najčastejšie zdroje zranení i na možnosti úspešne sa s nimi vysporiadať. Ako kľúčovú terapiu vidí odpustenie, humor a modlitbu. (str.10-19)

Je tu aj anketa s otázkou, aké vnútorné bolesti u seba dokážu opýtaní zbadať, priznať si a čo im pomohlo uzdraviť sa. (str.4-5)

Pri základnej téme ostávajú aj rubriky partnerstvo, rodina a z môjho života, kde bežné ženy spomedzi nás opäť otvárajú svoju minulosť, svoje vnútro a delia sa s čitateľmi o vlastné neľahké zážitky a skúsenosti. (str.20-33)

Financie a náš vzťah k nim tiež úzko súvisí s vnímaním seba a pocitom vlastnej hodnoty. (str.46)

V časti rozhovor sa vyberieme do sveta s letuškou pochádzajúcou zo Slovenska, ktorá lieta s  arabskou spoločnosťou Edihad Airways. (str.25-27)

 Ak potrebujete pekné pohľadnice, nechajte sa inšpirovať tvorivým nápadom Veroniky, ktorá vás naučí vyrobiť si vlastné presne podľa vašich predstáv. (str.52)

Nechýbajú detské výroky a postrehy, ani humor na účet jesenného počasia či z pracovnej sféry. (str.34 a 58)

A ak sa rozhodnete uvariť si  našu iránsku špecialitu, želáme vám k nej dobrú chuť! (str.51-52

Úvodník

Kto z nás sa sám, dobrovoľne a rád stavia zoči-voči ranám svojej duše? Alebo dokonca ranám iných? Azda len odborníci, ktorí nám chcú v tejto oblasti pomáhať. A predsa je to potrebné. Pretože vnútorné bolesti ovplyvňujú a (de)formujú všetky naše vzťahy – k ľuďom, s ktorými prichádzame do styku len občas – v obchode, dopravnom prostriedku, na úrade, ale aj k najbližším doma, ba k sebe samému, ktorého buď milujem, alebo, bohužiaľ, aj nenávidím. Rany nám vstupujú aj do rozhodovania, do výberu práce, do narábania s peniazmi atď.  
Od doby, kedy som začala chápať hlbšie súvislosti medzi zranením a správaním človeka, oveľa lepšie si viem vysvetliť krik, hnev či urážky valiace sa na mňa od iných ľudí. A tiež milosrdnejšie súdim seba samú za podobné veci . Lebo nie každá nezdravá reakcia je záležitosťou zlého charakteru a nie každá výčitka či napomenutie pomáhajú. Ľudia často potrebujú pomenovať koreň svojho správania, nájsť zranenie minulosti a položiť ho na operačný stôl, alebo mu aspoň predpísať lieky.    
Jesenná Miriam sa snaží dívať na túto problematiku. Iste ju nevyčerpá, len načrtáva. Život je plný tráum, opakujúcich sa zranení, otázok bez ľahkých odpovedí, ľahostajnosti zo strany druhých či drsného prístupu k nám, ale aj svetlého humoru a smiechu.  A tiež je plný tvorivých nápadov, detských výmyslov a napokon – ako veríme – aj plný Božej lásky.
Alena