Bolesť a trápenie, čo s vami?

Je to síce len rečnícka otázka, ale všetci na ňu hľadáme i čakáme odpoveď. Či odpovede. A to po celý život. Každý sa musíme vyrovnávať s utrpením a raz aj vyrovnať so životom. Skvelé je, ak čestne, poctivo.

O tomto je septembrová Miriam.

 

Nájdete v nej rozhovor so spisovateľkou a redaktorkou Máriou Kohutiarovou, úvahu o motívoch našej kresťanskej služby, pohľad psychologičky na vyhoretie mamičiek, detskú otázku o smrti, tiež vtipné bonmoty našich väčších detí, opis prehliadky hradu Karlštejn, návod na výrobu textilného obrazu, recept na ovocný sirup vyrobený za studena, spoločenský problém pretrvávajúci vo svete i v Európe – nútené sobáše maloletých, v duete si pohovoríme o ochrane vody, financie nás zavedú do sveta úverov, dozviete sa, čo drží pri sile černošskú misionárku Gloriu, zasmejete sa na slušných vtipoch...

 

 

Veď kúpte, otvorte a čítajte!

 

 

Je to už predposledné číslo Miriam...