O múdrosti

V minulosti som stretávala ľudí, čo zbierali pekné výroky a zapisovali si ich. Nechápala som ich, zdalo sa mi to zbytočné, veď takých myšlienok je predsa veľa a vždy a všade možno nájsť nové... Teraz začínam sama zbierať do srdca a pamäti výroky, v ktorých sa skrýva pre mňa niečo zvlášť výstižné - prekvapujúca  či povzbudzujúca múdrosť.  Vážim si čas a milosť chvíle, v ktorej ma oslovili. Čím som  staršia, tým viac obdivujem múdrych ľudí, od ktorých sa chcem učiť.

Múdrosť nie je vyhradená iba pre niekoľkých inteligentnejších či vzdelanejších. Boh stále posiela svoje slovo, aby nás viedol, poučil a povzbudil. Raz som počula výrok, že Boh sa nebude zbytočne opakovať. Keď raz zjavil svoje slovo, nebude ho osobne diktovať každému človeku (možno iba tým,  ktorí sa k nemu priamo nedostanú pre negramotnosť alebo  iné okolnosti.)  My ostatní máme používať zmysly, schopnosť čítať a pamäť a využívať na svoju cestu životom všetko dobré. Rovnako ako Samuel, nechcem nechať padnúť na zem – teda nepovšimnuté a nevyužité - žiadne Božie slovo, alebo múdre slovo, ktoré vstúpi do môjho ucha či oka.  Chcem vás pozvať k čerpaniu Božej múdrosti. Nech slovo, ktoré Boh vyslal zo svojho trónu, môže priniesť ovocie aj vo vašich životoch.

Šalamúnova modlitba

 1          Bože otcov, Pane milosrdenstva,
            ktorý si všetko svojím slovom urobil,

2          človeka si stvoril svojou múdrosťou,
            aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote,

3           aby spravoval svet v svätosti a spravodlivosti,
            aby vládol v úprimnosti srdca,

4           daj mi múdrosť, prísediacu tvojho trónu,
            a mňa nevylučuj z počtu svojich detí.

5           Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice,
            človek mdlý a kratučkého žitia,
            ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon.

6           Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý,
            a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím.

 7           Tys’ ma zvolil kráľom svojho ľudu,
            za vladára tvojich synov a tvojich dcér.

8           Ty si mi dal rozkaz
            postaviť chrám na tvojom svätom vrchu,
            oltár v meste tvojho príbytku:
            Obraz svätostánku,
            ktorý si ty od počiatku pripravil.

9           U teba je múdrosť, ktorá pozná tvoje diela,
            ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh.
            Ona vie, čo tvojim očiam lahodí
            a čo je správne podľa tvojich príkazov.

10         Vyšliže ju zo svätého neba
            a zošli ju z trónu tvojej velebnosti,
            aby so mnou bola pri mojom konaní
            a aby som vedel, čo je milé tebe.

11         Lebo ona všetko vie a všetko chápe,
            povedie ma rozvažito pri mojich robotách,
            ochráni ma svojou velebnosťou.

12         Takto budú moje diela príjemné,
            spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu,
            hoden budem trónu svojho otca.

 13         Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu?
            Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce Pán?

14         Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé,
            naše úvahy sú neisté.

15         Lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo
            a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta.

16         Ledva poznávame to, čo je na zemi,
            a len namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami;
            ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? -

17         Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť
            a keď si z výšav nezoslal svojho ducha svätého?

18         (Len) tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov;
            ľudia, poučení o tom, čo ľúbi sa tebe,
            boli zachránení múdrosťou.

(Kniha múdrosti 9.kapitola)

Ďalšie biblické miesta o múdrosti: Múdr7,7-11, 13-14a, Múdr6,12-21, Sir1,5-10,4-16,18-20,24-33, 6,18-37, Prís 2,1-12, Jak 3,17-18, 1Kor 1,19-25, Žalm 51,8

Monika Ginzeriová