Staňte sa princezné

   V každej dobrej rozprávke musí byť dobrá princezná. Princezná, ktorá je krásna, milá, láskavá, ale aj primerane sebavedomá a hlavne nezávislá. Azda v najviac reprízovanej rozprávke o Popoluške je princezná trochu netradičná, pretože je oblečená v starých zašpinených šatách. Aj ruky a tvár má špinavé od sadzí. Zlá macocha jej berie všetko jej dedičstvo a čas. Snaží sa jej vziať aj hrdosť, krásu a nezávislosť. A v tom je asi čaro tejto rozprávkovej klasiky, že naša princezná si tie tri posledne menované dary vziať nedá. Nedá si ich vziať ani pod hrozbou zákazov a trestov, ktoré ju majú naučiť sa báť. Ale ona hrdo odmieta strach a v pokore prijíma ten najobyčajnejší darček. Hoci zastrašovaná, je dokonca schopná rozdávať lásku a radosť všetkým, ktorí o to stoja.

   Možno si poviete: „Je to len rozprávka, svadobné šaty sa nedajú vtesnať do lieskového orieška a ani princovia už nie sú, čo bývali“. Určite máte pravdu, rozprávka je dokonalá, lebo sa končí v tom najlepšom. Život je však aj o pokračovaní po svadbe, o sklamaniach, prehrách a zlomených srdciach, o beznádeji. O tyranskom manželovi alebo otcovi, o nevere a nenávisti, za ktorými je obrovské množstvo strachu a závislostí. Ale skúste si najprv predstaviť zmenu. Predstaviť si, ako by mal vyzerať váš rozprávkový život. Predstaviť si, ako sa vám mnohonásobne vracia všetka rozdaná láska a obklopuje vás len krása a radosť. Predstavte si, že zahadzujete alebo pálite batoh, do ktorého ste zabalili všetok strach, utrpenie, nenávisť a závisť. Spáľte alebo zahoďte všetky závislosti okrem jednej a o tú sa starajte a pestujte si ju. Pestujte si len závislosť na Ňom, na našom Otcovi. Vytvorte si predstavu vášho rozprávkového kráľovstva a proste a žiadajte Ho o ňu. Vpustite Ho do svojich sŕdc a On vám ukáže cestu a zmení váš život. Modlite sa k Nemu úprimne a celým svojím srdcom, celou svojou dušou a On vás určite vypočuje, veď aj vy ste klenot z Jeho šperkovnice, ktorému je určené žiariť a potešovať svojou krásou a dobrotou. Buďte k Nemu úprimné, veď vás pozná lepšie, ako ktokoľvek iný, vrátane vás samých. Poďakujte Mu za všetky dary, ktorými vás zahrnul, aj za tie, ktoré má pre vás ešte len prichystané. Možno to nebude hneď, ale ak mu to dovolíte, určite vás povedie tou najlepšou cestou pre naplnenie Vášho šťastia. Vytrvajte a počúvajte Ho, veď aj Popoluška dostávala prehry a sklamania plným priehrštím, a predsa sa nevzdala. Nevzdala sa a bola schopná počuť a nasledovať rady svojich nemých radcov. Možno jediný rozdiel medzi vami a ňou je v tom, že mala úprimnú vieru a nádej. Mala sympatické sebavedomie, ale nepoznala pýchu. Bola múdra, a predsa jednoduchá a priama vo svojich činoch. Odmenou jej bol krásny princ, ktorý si ju mimochodom vôbec nezaslúžil, a kráľovský palác.

   Vytrvajte a budete úžasne odmenené, lebo pre Neho je odmeňovať tým najväčším potešením. Tak si predstavte, ako aj vám prinášajú vzácne dary traja králi, alebo dostávate tri obyčajné, ale pritom rozprávkové oriešky. S láskou ich prijmite a tešte sa z nich. A život aj nás, nehodných princov, bude o významný skok krajší a lepší.

 

Ďakujem vám.

 

Vladimír Štrkolec