Súznenie

   Existuje vôbec medzi mužom a ženou? Počas zamilovanosti určite. Neskôr ťažšie. Po 10-tich rokoch bez Boha ani nie.

   Čo je to súznenie – jednota? Súlad v oblasti myšlienok, citov, intímna harmónia, rovnaké duchovné smerovanie. K mysleniu: Nemusíme mať na všetko identický názor, ale musíme ho vedieť s partnerom zdieľať a dovoliť aj jemu mať ho. K citom: Nemôžeme prežívať udalosti rovnako, keďže sme ako muž a žena úplne rozdielni, ale to neprekáža, ak sa emocionálne nevydierame a nemanipulujeme tým druhým, ale máme snahu či až schopnosť pochopiť rozdielne citové reakcie. K telesnému: aj toto je vecou vývoja, dozrievania, zlaďovania, niekedy kontrolkou súladu v predošlých oblastiach vzťahu.  Duchovno: ak obaja veríme, že existuje len jeden Boh Ježiš, ktorý prišiel zachrániť človeka od hriechu a zmieriť nás s Otcom, potom je zase vecou charakteru, že sa snažíme spojiť aj rozdielne spirituality. Že sa snažíme navzájom počúvať, rešpektovať a obohacovať partnera svojím pohľadom a prístupom. Ak jeden Ježiša nepozná, je to náročnejšie, avšak nie je všetkým dňom koniec. Človek má k dispozícii príhovornú modlitbu a Boh má k dispozícii zachraňujúcu dokonalú lákavú lásku.

   Samozrejme, toto všetko nie je jednoduché. Lebo ani jeden človek nefunguje jednoducho. Sme zaťažení náklonnosťou k nedobrému – ku konfliktnosti, pýche, sebectvu. A je tu diabol – otec lži, čo nám ženám navráva, že všetko zmákneme aj bez mužov, lebo tí nás len týrajú, čo mužov presviedča, že oni sú vo všetkom lepší, a teda si aj zaslúžia viac vzdelania, viac peňazí, viac príležitostí, viac moci a vplyvu... Diabol – duchovná inteligentná bytosť, čo cielene narúša jednotu medzi mužom a ženou, aby sa vysmial do očí Bohu, lebo zničiť vzťahy znamená zničiť život na zemi a ten je nápadom Božím. Ale je tu aj Duch Svätý, ktorý vie, ako sa môžeme zmieriť. Podriadiť sa Bohu, prijať Jeho názory, Jeho odporúčania, Jeho pokoru, priznať si svoju biedu, vyznať svoje pochybenia, odpustiť partnerovi a začať stavať na skale. 

   Agendou diabla je rozbíjať, kým agendou Ducha Svätého je spájať cez zmierenie. Či už ide o manželstvo, či o cirkev, či o národy a etniká. 

   Nemám veľmi rada teoretické tézy od osôb, čo v manželstve nežijú. Vtedy ma dlávi pocit, že mi nemôžu ani rozumieť. Ale mám našťastie v okolí ľudí, ktorí žijú v úspešnom manželstve 20, 30, 40 rokov a od nich sa túžim učiť. Ak to isté prežívate i vy, ponúkame vám možnosť poklikať si na nasledujúcich stránkach a nechať sa inšpirovať:

www.ntm.sk, www.zastolom.sk, www.bezhranicna.sk, www.manzelskyslub.sk, www.milovatactit.sk, www.ywam.sk, www.bezhranicna.sk

zdravysex.sk

nasemanzelstvo.sk

/www.radio7.sk/archiv/poradna-7/psychologicka/2014

 

články: www.my2spolu.com/vztahy-laska

www.manzelskyslub.sk

Alena Ješková