c non nullable generic cialis trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . esomeprazole 20 mg kaufen auto .

. . . trental nombre generico de ambien . .

. . .

trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . . c myc review article on aspirin . . . trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . . .

. . trental nombre generico de ambien . . . 10 mg bentyl generic name .

.

trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . .

. . . trental nombre generico de ambien . . . . naproxen usp 375 mg . trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien .

. .

. . trental nombre generico de ambien . . . . . propecia generico paypal trental nombre generico de ambien . . . . .

trental nombre generico de ambien . . . . . trental nombre generico de ambien . .

. . . trental nombre generico de ambien . .

. .

.

trental nombre generico de ambien

Mamy v jednom kole

e-book stiahnete tu:

 

 

 

 

občianske združenie
SLOVO PRE ŽENY
Bezručova 21
900 31 Stupava

Prinášame vám nové číslo časopisu Miriam. Veríme, že vám pohladí dušu a bude vás sprevádzať v týchto zimných dňoch svojím svetlom.

 

 

 

 

Časopis bez bulváru.

 

Myšlienka vzniku kresťanského časopisu pre ženy vzišla z modlitieb žien, ktoré si uvedomili, že napriek veľkému množstvu rôznych druhov časopisov pre ženy nie je na Slovensku periodikum, ktoré by prinášalo to, čo túži Miriam – písať o Božej láske a jej reálnom prežívaní v každodennom živote i o budovaní charakteru žien. Miriam chce ženy povzbudzovať v ich hodnote, prinášať im nádej a pokoj a tiež im pomáhať pri dozrievaní.


Na Slovensku žijú aj ženy kresťanky, hľadajúce hĺbku v medziľudských vzťahoch, pochopenie pre seba samú, veriaceho partnera, uzdravenie svojich emócií, informácie o duchovných akciách, príležitosti pomôcť iným...


Preto sme sa rozhodli písanou formou podať priateľskú ruku. Rady by sme urobili to, čo Mária Magdaléna v 1. storočí, keď stretla vzkrieseného Krista – rozhlásila to aj mužom, aj iným ženám. Veľmi túžime prinášať našej krajine i svetu pravdu, že sme Bohom milované – každá jedna, každý jeden človek na zemi.


Práve slovné spojenie Bohom milovaná v hebrejčine vyjadruje meno Miriam.

 

Časopis vychádza zatiaľ 4x do roka – v marci, júni, septembri, decembri. Má svoje stále rubriky