Mňa sa politika netýka

S politikou nemám nič spoločné. Je to naozaj pravda?

 

   Myslím, že na Slovensku už skutočne dlho panuje predstava, že niektoré veci sa proste „dejú“. Samé od seba. Z toho vyplýva dojem, že mňa osobne – jednotlivca uprostred stoviek ľudí, udalostí, povinností a virvaru života sa tieto samočinné veci vôbec netýkajú. Následne preto platí, že na mňa ani nemajú vplyv. Žiaľbohu, je to pštrosí postoj, ktorý má veľmi zlé dopady na celý náš životný priestor. Tváriť sa, ba aj konať tak, že niečo neexistuje, hoci by to bolo aj úprimné, je však reálny sebaklam a má ničivé účinky.

   Politika sa vás týka úplne osobne, ste jej súčasťou, lebo vám vytvára rámec života, ktorý nemôžete opustiť. Politika vám úplne konkrétne nastavuje podmienky pre život, ba stanovuje zákony, ktoré musíte dodržiavať. To, že pštrosa niečo neznepokojuje, pretože to nevidí, znamená zrejme len toľko, že strčil hlavu do piesku. Lenže svet okolo seba nezmenil ani sa nevymanil z jeho vplyvu.

   Možno v tejto chvíli vnútorne reagujete tak, že pre vás je dôležitá vaša milovaná rodina a nemyslíte to vôbec egoisticky, ale zodpovedne a láskyplne. Správne. Verím každému, kto tvrdí, že jeho manželský partner a deti sú mu v živote to najviac a urobí pre nich všetko. A to ostatné – čokoľvek – sa už nejako v živote znesie. Lenže zároveň je tu kľúčový bod, kde sa podstatné veci majú prepojiť pre vyšší cieľ.

   Akí budú politici vo svojom myslení a charaktere, slovách a skutkoch, to bude vložené do zákonov. Preto by ste osobne mali vedieť, čo kto z nich hovorí, navrhuje, čo schvaľuje (teda ako hlasuje – za čím stojí), ako koná. Politik je postava verejná, nekoná súkromne a poslanec je váš zástupca v zákonodarnom zbore alebo v zastupiteľstve obce, mesta či kraja. O krátky čas nás čakajú troje voľby (!), voči ktorým nemožno byť ľahostajný. Minimálne dvoje budú konkrétne o mojom osobnom živote: voľby do samospráv – teda do zastupiteľstiev obcí a miest, pôjde o voľby starostov aj poslancov a voľby prezidenta. Konkrétni ľudia, ktorí z tohto vzídu, budú po niekoľko rokov určovať, ako žijeme my sami a naše deti. Tretie sú voľby do europarlamentu (ďalej len EP). Aj tam treba ísť vyjadriť svoju vôľu. Ohľadne všetkých volieb to znamená, že si musíme pozrieť kandidátov, zistiť o nich čo najviac, poradiť sa, čítať o nich zverejnené veci a keď im dáme hlas, kontrolovať ich prácu a vystupovanie. Politiku neslobodno nechať len na nich!

   Teraz konkrétny príklad. V Európskom parlamente bol pár mesiacov dozadu predložený na hlasovanie dokument poslankyne z Portugalska nazvaný ESTRELA REPORT (podľa jej priezviska). Boli v ňom okrem iných vecí aj takéto požiadavky na vlády jednotlivých krajín EÚ:

- zaručenie neobmedzeného prístupu k potratom (teda ´ľudské právo´ na potrat),

- povinná sexuálna výchova v zmiešaných skupinách detí od 0 do 4 rokov,

- poskytovanie umelého oplodnenia pre lesbické páry,

- obmedzenia rodičovských práv,

- obmedzenia práva na odmietnutie asistencie pri potratoch z dôvodu výhrady vo svedomí,

- povinnosť pre krajiny EÚ, aby zaistili, že deti môžu vyhľadávať, prijímať, ako aj ďalej odovzdávať informácie o sexe a otázkach spojených so sexom,

- zaručenie finančnej podpory takýmto skupinám (alebo organizáciám, ktoré sa angažujú pre vyššie uvedené ciele).

 

   Schválenie tohto dokumentu v EP by znamenalo, že jednotlivé krajiny budú musieť z neho plynúce závery postupne zaviesť do svojho zákonodarstva, riadiť sa nimi a vytvoriť im nástroje na ich uskutočňovanie.

   V EP sú aj slovenskí poslanci, vyjadrujúci sa za Slovenskú republiku. Je teda nevyhnutné, aby som vedel, ako hlasovali. Neobviňte ma zo stránenia či zo straníckosti. ZA boli všetci poslanci zo strany SMER, všetci ostatní boli PROTI. Je potrebné poznať ich mená a riadiť sa tým vo svojom prístupe k nim v budúcich voľbách. Ale nielen to – treba sa im ozývať a žiadať vysvetlenie ich hlasovaní. Adresa na každého poslanca je verejná, majú aj svojich asistentov. Chceli by ste, aby tieto nariadenia musela naša republika plniť?

   Príklad u nás: nedávno boli voľby zastupiteľstiev vyšších územných celkov (VÚC), teda krajov a do kresiel županov. Pani poslankyňa M. Flašíková Beňová otvorene dávala najavo, že chce manželstvá homosexuálov a aj to, aby si mohli adoptovať deti. Chcete to aj vy? Je to váš osobný postoj, vaša hodnota, vidíte v tom dobro pre ľudí, deti, rodiny, manželstvá? Nech odpoviete akokoľvek, podľa toho zaujímate postoj, a teda aj volíte. Volíte aj zákony, ktorými sa budú musieť riadiť vaše deti a vy sami. Zaiste, toto nie je jediné určujúce, i keď veľmi dôležité. Existuje niekoľko ďalších podstatných tém a oblastí, ktoré sa týkajú nášho každodenného života – oblasti ekonomické, trhu práce, zamestnanosti, poľnohospodárstva atď.

   Treba si nájsť politikov, ktorých budeme podporovať a informovať ich o svojich potrebách. Treba sa u Boha dožadovať vytrvalými príhovormi, aby nám ukazoval, čo treba robiť a aby posielal konkrétnych ľudí do práce vo verejnej sfére. Nestačí sa modliť, nech Boh niečo urobí, to je už príliš detinské kres-ťanstvo. Boh koná cez jemu vydaných ľudí, v nich, s nimi. Je to aj tvoja vec.

Branislav Škripek
Autor je otvorený pre komunikáciu s nami: www.branislavskripek.sk. Pozn. red.: existuje možnosť zapojiť sa do príhovorov za krajinu: www.tvojavec.sk