english paper leaving cert computer engineer resume cover letter automation custom order essays art college essay help interdisciplinary phd thesis leadership assignments for high school students assignment writing services australia belonging essay help computer research papers homework help punctuation

Ďakujeme za:

- 2% dane,
- dôveru prejavenú predplatením Miriam,
- doterajšie modlitby za naše spoločné úmysly,
- napísané príspevky o vašom živote.

Modlime sa za:

Drahé sestry, poďme sa spoločne modliť za:

- pravú múdrosť pre všetky ženy, mužov, rodičov, aby vedeli zodpovedne a s láskou viesť a vychovávať svoje deti a deti im zverené;

- dary Ducha Svätého, aby sme sa vedeli správne rozhodovať v dôležitých životných situáciách;

- posilnenie viery tých, čo už uverili a za svetlo Kristovo pre tých, čo ešte hľadajú;

- požehnané prežitie prázdnin: aby deti zmysluplne využili svoj voľný čas, aby sa rodiny mohli viac zblížiť a utužiť svoje vzťahy, aby sa pracujúci dokázali zastaviť a nájsť si čas na odpočinok, no nezabudli pritom aj na posilnenie duchovné a duševné.