Za čím bežíš

   Za bežiacou mačkou sa rozbehol jeden pes. Keď ich zbadal iný pes, začal bežať tiež. Postupne sa pridávali ďalší a ďalší psi. Tí noví už nevideli na mačku, mali pred sebou len psov a bežali spolu s nimi, lebo ich videli bežať. Po čase sa tí vzadu unavili a odpojili sa – každý sa dal svojou stranou. Vydržal len ten, ktorý stále videl mačku. Vedel, za kým beží. 

   Tak je to aj s nami ľuďmi. Tí, čo „videli“ Ježiša, zažili, zakúsili jeho lásku, jeho dotyk, bežia za ním aj vtedy, keď sú unavení, keď je cesta uzučká, posypaná klincami či prašná. Ale ak bežíme len preto, že bežia iní – ak vidíme slúžiť, obetovať sa, rozdávať sa iných ľudí, a to nás motivuje veriť či konať dobro, skôr či neskôr ustaneme a prestaneme. Všetci potrebujeme zazrieť Ježiša. A hľadieť za ním denne, často ho stretať.

Alena Ješková