Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- milosť každého nového dňa, ktorý je darom od Hospodina,

- Božiu lásku, ochranu a starostlivosť Nebeského otca,

- Božie slovo, ktoré nás vovádza do každej pravdy,

- Ducha svätého, ktorý nám bol daný ako priateľ, pomocník a radca do živo

 

Modlime sa za:

- hlboké poznanie lásky a vzťahu s Ježišom Kristom, naším Pánom (... kto mi otvorí, budem večerať s ním a on so mnou),

- čistotu a úprimnosť sŕdc (tí, ktorí sú čistí srdcom, uvidia Boha),

- počutie Božieho hlasu a ochotu poslúchať Boha (dôležitejšie je poslúchať ako obetovať),

- Boží dotyk a premenu životov na Kristov obraz (neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil),

- lásku a pevnosť manželstiev muža a ženy (aby muž miloval svoju ženu ako svoje telo a žena aby si ctila muža),

- odhaľovanie a jasné rozpoznávanie satanových klamstiev v spoločnosti, 

- poznanie pravdy a politickú vôľu robiť odvážne rozhodnutia v súlade s pravdou Božieho slova (nech nezostane skryté, čo má byť odkryté).