Ochrana našich detí vo virtuálnom svete

Deti v súčasnosti žijú v úplne odlišnom svete – prakticky nepoznanom kýmkoľvek, kto vyrastal v 20. storočí. Blogy, Ipody, MSN, nexopia, myspace, peer-to-peer… ak vám tieto pojmy znejú cudzo, potom jednoducho nie ste súčasťou tohto nového sveta. Ale naše deti sú.
Internet radikálne zmenil spôsob, akým sa deti dorozumievajú so svetom okolo. Pozitívnou stránkou je, že sa im (aj nám) otvorili možnosti a výhody, ktoré nemala doteraz žiadna generácia. Prístup k informáciám, poznanie rozličných kultúr, komunikácia s kýmkoľvek na druhom konci sveta v reálnom čase a dokonca zdarma. (Hoci celkom zdarma nie, lebo za internet sa platí.)
Na druhej strane však so sebou prináša aj značné riziká. Pornografia na internete je veľmi rozšírená, „chatovanie“ (čítaj četovanie) dáva priestor aj rôznym deviantom, webkamery umožnili používať obrázky detí na rôznorodé nedobré ciele. Mnoho detí uviazne v pasci nepoznania.
Čo s tým môžu a majú robiť rodičia? Ako umožniť deťom využívať pozitíva nových technológií bez rizika?
Vzdelávajte sa. Mnoho rodičov ostáva „pozadu“ a nedrží krok s technickým vývojom. Koľkokrát my dospelí žiadame naše deti o pomoc s počítačom!! Ony sú stále pred nami v chápaní technológie, a to stavia pred nás rodičov skutočnú výzvu. Nemôžeme sa ukrývať za výhovorku, že tomu nerozumieme. Musíme vynaložiť dostatočné úsilie a porozumieť tomu, čo prináša vývoj, a spolu s deťmi sa tým zaoberať. Nemôžeme ich chrániť pred niečím, čomu ani sami nerozumieme.
Presťahujte počítač. Počítač v detskej izbe za zavretými dverami umožňuje deťom dostať sa do oblastí, do ktorých by chodiť nemali. A buďme opatrní aj v prípade, že nie je napojený na internet v domácnosti. V súčasnosti už aj u nás má mnoho ľudí bezdrôtové pripojenie, ktoré môže mať aj váš sused a dieťa sa tak bez ťažkostí môže napojiť na bezdrôtovú sieť. Samozrejme, treba byť opatrní a nepremeniť svoje domovy na policajný štát. V každom prípade je však potrebné chrániť deti dostatočným dozorom, aby nechodili na nevhodné webové stránky. Je dobré umiestniť počítač do kuchyne či obývačky, niekam, kadiaľ zvyknete tak či tak prechádzať, a tak bez problémov nakuknúť deťom ponad plece. Môžu, samozrejme, protestovať, že narúšate ich súkromie. Ale ako rodič máte svoje deti chrániť. Je možné nainštalovať si do počítača aj internetový filter (firewall), ktorým nastavíte hranice, kam majú deti prístup.
Stanovte si pravidlá. Ako dlho a kedy môžu byť deti online každý deň? Na čo môžu používať počítač? Čo je neprípustné? Berú prístup k počítaču ako samozrejmosť alebo je to výsada?
Hovorte so svojimi deťmi. Keď sa na konci dňa pýtame detí, ako sa im darilo v škole, spýtajme sa ich tiež, čo sa udialo dnes v ich online – svete na internete – pretože to je skutočne obrovská súčasť ich sveta. Bolo by dobré, keby sme aj my boli tou súčasťou. Hovorme s nimi o rizikách, čoho sa obávame. Povedzme im: „Obávam sa tohto. Si si toho vedomý?“ Učme ich, aby boli rozumné a používali internet bezpečne. Aj napriek tomu, že ich schopnosť používať počítač často predbehne tú vašu, ich kritické myslenie nie.
Treba deti upozorniť, aby ne-dávali svoje osobné údaje na sieť. Osobné údaje sú fotky, mená, adresy, školy, ktoré na-vštevujú, čísla telefónov.
Zachovajte si vzťahy. Je veľmi pohodlné nechať techniku „strážiť“ vaše deti – či už počítač, televíziu, alebo videohry. Je to jednoduché a dáva nám to čas robiť si naše veci. Ale nezabúdajme, deti nás potrebujú. Náš čas, pozornosť, povzbudenie a vedenie. Budú potom ochotnejšie hovoriť s nami o svojom živote či už v spojitosti s internetom, alebo nie. Skôr budú rešpektovať dané hranice, ak im bude jasné, že je to pre ich dobro.
Internet nemusí byť postrachom, ak seba a svoje deti budeme o nebezpečenstvách dostatočne vzdelávať. Treba byť múdry, zachovávať bezpečné hranice a tešiť sa výhodám, ktoré nám tento nový svet ponúka.
Spracované podľa christianwomentoday.com/parenting/kidsonline.html

Preklad: Marcela Hlubíková

Poďme sa spolu hneď teraz pozrieť na zopár technických termínov spomínaných v článku:

Blog – vyjadrenie svojho názoru na webe v podobe článku a následnej diskusie. Vyžaduje bezplatné prihlásenie (napríklad www.blog.sme.sk) a všetko ostatné je tiež zadarmo. Je užitočné zistiť, prečo si vytvárajú tento profil. Môžte sa dozvedieť, že chcú preberať svoje myšlienky s inými, spoznať nových priateľov či umožniť iným v ich škole, aby ich lepšie spoznali.

Ipod – malý prenosný prehrá-vač hudby a videa s možnosťou priameho sťaho-vania z internetu. Ipod je kon-krétny prehrávač  značky Ap-ple, ktorý vyzerá ako bežný prenosný MP3 prehrávač. Vý-hoda spočíva v službách, ktoré Apple ponúka, no na Slovensku nie sú všetky dostupné. Naprí-klad používateľ si môže pred-platiť istý počet piesní, ktoré sa mu po zadaní stiahnu priamo z PC do Ipodu a môžu sa počú-vať. Takisto je možné sa pri-hlásiť na odber podcastov (= audioinformácie: správy, načí-tané knihy...) a pri pripojení sa automaticky stiahnu všetky nové informácie podľa zada-ných kritérií.

Prenosný MP3 prehrávač – prehrávač hudby veľkosti zapa-ľovača. Prenos hudby sa deje prostredníctvom počítača.

Nexopia – webová stránka venovaná vyjadreniu tínedžer-ského ducha. Keďže je to, ako celý internet, anonymná pre-zentácia názorov, stretnete sa tam s hocičím. Od dobrých nápadov až po perverzné fotky či videá, dokonca „verejné“ služby.
A nie všetky ich motívy sú také vznešené a bezpečné. Niektorí možno hľadajú niekoho na prežívanie nových romantických záujmov alebo sa nevhodne navzájom zahrávať jeden s druhým. A keď dieťa v puberte na svojej stránke predstiera, že má 17, to môže byť vážny problém. Inýí sa tak k nemu budú správať, a to je škodlivé pre všetkých. Ak na niečo také prídete, je čas na vážny rozhovor. Rozhovor o tom, že ten druhý neznámy, milý 14 ročný chlapec nemusí byť až taký milý, nemusí mať 14 a nemusí byť ani chlapec (až jedna tretina prípadov internetových sexuálnych „stretnutí“ sa týka mužov vyhľadávajúcich chlapcov).

Myspace – populárna stránka poskytujúca mailovanie, dis-kusné fóra, videá a blogový priestor. Stránka je zameraná na hľadanie priateľov či už zo súčasnosti, alebo spolužiakov zo základnej školy, či dokonca škôlky. Podľa zadaných kritérií môžu nájsť a skontaktovať sa s konkrétnym človekom (www.myspace.com).
Facebook je konkurencia pre-došlého – tiež rozsiahly webový systém. Pripojiť sa môže kto-koľvek starší ako 13 rokov, a to na rôzne sociálne siete, naprí-klad v rámci jednej školy, firmy alebo geografickej lokácie.

Peer-to-peer – preberanie hudby, videa, fotiek a dát bez používania tretej strany z PC do PC.
Tento spôsob má svoje výhody, ale aj nevýhody. Sťahovanie fotiek, prezentácií či domáceho videa je veľmi rýchle a spoľahlivé. Na druhej strane sa často obchádzajú autorské práva práve tým, že nikto nie je konkrétne zodpovedný za zve-rejnenie možnosti sťahovania.

Firewall – jedno z najdôležitejších ochranných opatrení na domácom PC. Je to akási ochranná hradba, ktorá povolí alebo zakáže sťahovanie istého obsahu z internetu. Na-príklad zadaním kľúčových slov (sex, porno, neslušné slová...) môžeme zabrániť zobrazenie obsahu webovej stránky s neprimeraným obsahom. Mô-žete použiť buď zabudovaný firewall vo svojom operačnom systéme (MS Vista, Linux, OS Leopard), alebo si zakúpiť ko-merčný program s rozšírenými možnosťami. V tomto vám urči-te poradia skúsenejší.

Odborné údaje: -tje-