Darčekové tašky

   Nájdeme si pekný plagát, napríklad stranu zo starého kalendára. Ak chceme vysokú a úzku tašku, volíme obrázok orientovaný na výšku – ak nižšiu, širokú, vyberieme si obrázok na šírku. Od veľkosti plagátu závisí konečná veľkosť hotovej tašky. Platí pravidlo, že čím je taška väčšia, tým musí mať širšie dno a boky. 

   Tieto vzorové rozmery sú vhodné pre plagát A4 alebo trošku väčší. 

 

   Plagát v strede prehneme obrázkom dovnútra tak, že jeden koniec obrázkau „vykúka“ v šírke cca. 1 cm. Tento centimetrový pás zahneme (bude slúžiť na zlepenie tašky), a tým dostaneme dve rovnaké polovice.

 

   Plagát opäť vystrieme, obrázkom dolu a na rubovej strane narysujeme rovnobežky 2 cm napravo aj naľavo od stredovej osi, a takisto 2 cm od okrajov plagátu (resp. od zahnutého pásika na širšej strane).

 

   Ku každej čiare priložíme dlhé pravítko, cez ktoré plagát prehneme. Všetky štyri záhyby viackrát prejdeme prstom, aby boli ostré – a vzniknutú skladačku na bokoch zlepíme.

 

   Naznačíme si bodkou 3 cm od spodného okraja plagátu na pravom aj ľavom boku tašky. Bodky spojíme pravítkom a prehneme (čiaru nekreslíme, aby sme nemuseli gumovať).

 

   Spodok plagátu opäť vystrieme a naznačíme dve ďalšie bodky – tentoraz na spodnom leme plagátu, 3 cm sprava aj zľava.

   Spojíme čiarou bodky na pravej strane tak, že v dolnom rohu plagátu vznikne trojuholník, ktorý prehneme cez pravítko.

   To isté opakujeme v ľavom rohu.

 

   Celý spodok plagátu opäť povystierame a zahneme dovnútra – najskôr boky, potom horný a nakoniec dolný záhyb, na ktorý nanesieme trochu lepidla. 

   Pre spevnenie dna môžeme vystrihnúť obdĺžnik z tvrdého papiera a vložiť dovnútra tašky.

 

   Aby sme darčekovú tašku mohli skladať, keď bude prázdna, musíme asi 2 cm nad dnom urobiť ešte jeden záhyb cez pravítko – dno tašky sa tak dostane do rovnakej polohy ako jej predná a zadná strana.

 

   Od vrchného okraja plagátu (tašky) odmeriame 2-3 cm a zahneme dovnútra po celom obvode, čím vytvoríme pevnejší lem pre uši. Tie môžeme vyrobiť krútením niekoľkých dostatočne dlhých kúskov vlny alebo háčkovacej priadze alebo si pomôžeme špagátom, šnúrkami do topánok či hotovými uškami zo starej roztrhanej darčekovej tašky.

   Do spevneného vrchného lemu urobíme ceruzkou (prípadne kancelárskou dierkovačkou) 4 rovnomerne rozostúpené dierky, cez ktoré prevlečieme šnúrky a vnútri tašky na nich urobíme veľké uzly.

 

   Ak máte chuť na ešte originálnejšiu taštičku, poskladajte ju z jednofarebného papiera a dotvorte vlastnými kresbami.

   Obdarovanému tak urobíte radosť nielen obsahom, ale aj samotnou taškou, ktorá bude vaším jedinečným umeleckým dielkom.

Beata Michelčíková