Poznať a milovať Boha od samého začiatku

   „Dajte mi dieťa do 5 rokov a ja vám z neho vychovám génia, umelca alebo vraha.“

   Tento psychologický poznatok, akokoľvek môže byť prehnaný, je užitočné mať na mysli, keď si kladieme otázky typu:

 

   Kedy treba začať s duchovným zameraním výchovy? Aké staré dieťa dokáže pochopiť Božie veci? Čo sa dá maličkým sprostredkovať z Božieho plánu lásky? Môžu sa aj deti do troch rokov stretnúť osobne s Pánom Ježišom? Ak áno, ako? 

   Toto sa pýta hádam každý veriaci rodič, pre ktorého je Ježiš naozaj alfa i omega a túži po tom, aby aj jeho deti s ním mali vzťah.

 

   Misijná organizácia Mládež s misiou vytvorila projekt Poznať a milovať Boha od samého začiatku, kde rozpracovala princípy a spôsoby, ako osloviť detské srdiečko. Vedúci/-e detských stretiek sa môžu zamerať na to, čo už malé dieťa vo veku od 0 do 3 rokov dokáže prijať a prežiť. Učiť ho teda môžeme:

   Boh stvoril prírodu a veci okolo: deti majú vo všeobecnosti rady zvieratá,

   Boh sa o všetko stará: napr. ak dá vyrásť stromu so slivkami, posiela aj slniečko a dážď, aby ovocie dozrelo a dorástlo, 

   Boh stvoril mňa, a teda som o. k., som dobrý a pekný: toto je v dnešnej dobe extra dôležité, lebo v čoraz nižšom veku si deti začínajú o sebe myslieť negatíva a porovnávať sa, 

   s Bohom môžeme hovoriť všade, o všetkom a tiež ho počúvať i počuť: existujú krásne svedectvá o tom, čo cez deti Boh hovorí a zjavuje. Hlavne vo veciach rozlišovania dobra-zla, svedomia, ale aj iné pravdy o rodine, kráse... 

   postoju i praxi vďačnosti: jednoduché slovo ďakujem učíme deti vyslovovať pri všetkom, čoho sa nám v živote dostáva – nech ďakujú za rodičov, súrodencov, za kamarátov, za jedlo, hračky..., aby si uvedomili, že všetko je dar od Boha a nie samozrejmosť, 

   Ježiš je môj priateľ: tento vzťah je jasnejší než Pán, Stvoriteľ, Otec, Vládca, Tešiteľ a pod.

 

   Malé deti, i keď nečítajú ani nerozprávajú, majú úžasnú duchovnú kapacitu, čo sa asi rozumom nedá pochopiť ani jasne vysvetliť, vieme to len zo skúseností, z práce s nimi. Ešte neselektujú, nepochybujú, ale všetko nasávajú, preto je podstatné, čo do nich zasievame. Určite by to mali byť zrniečka viery.

 

   Toto je obsah. Užitočné je držať sa princípov, vyplývajúcich z veku:

   Každé dieťa v skupinke či doma je dobré oslovovať osobne, zvlášť, aby sa cítilo dôležité a prijaté, čo je základný prvok kresťanstva. Som rád, Branko, že si tu.

   Najviac sa deti učia cez osobný príklad – to, čo vidia robiť nás. Je napr. dobré nechať dieťa zažiť, ako sa pred šoférovaním pomodlíme za ochranu. Dieťa sa tak dozvedá o dôvere rodiča voči Bohu. Alebo ak my čosi preženieme, môžeme sa modliť nahlas za odpustenie a požiadať o prepáčenie aj deti. 

   Veľa spievať, lebo deti sú obzvlášť citlivé na melódie a rytmus.

   Veľa sa pri jednotlivých aktivitách pohybovať, čo plne zodpovedá dynamike a schopnosti sústredenia detí.

   Hovoriť jednoduchým jazykom, vyhnúť sa kresťanským frázam a abstraktným vyjadreniam.

   Odporúča sa používať názorné pomôcky ako napr. farebné obrázky, plyšové zvieratká, bábky, magnetické tabule, nástenky s pripináčikmi, knižky, fólie, striekačky, vodu. Všetko nájdeme v papiernictve a pod. A samozrejme, si môžeme dotvoriť nové veci sami. Nech je to nápadité, tvorivé alebo aj vtipné. Zábavu deti milujú. Najlepšia Biblia vydaná na Slovensku pre najmenších vyšla v Kumráne – Biblia pre drobčekov. Je plná obrázkov, obsahuje málo textu, vety sú krátke a v 1. osobe. 

   Radšej tú istú lekciu aj dva-trikrát opakovať, opakovanie deti nenudí, majú ho dokonca rady, lebo sa tešia, že je im už čosi známe a vedia vopred predvídať a reagovať. 

   Nehovoriť podobenstvá, lebo maličkí ešte nedokážu preniesť alegorické posolstvo na svoj život. Príbehy ich síce veľmi bavia, iste ich zaujmú, aj si ich rady v priestore zahrajú, ale nič viac. Napr. pri príhode o stratenej ovečke im nedôjde, že ide o paralelu s nami, ak sa stratíme Bohu. Preto radšej hovorme veci priamo. Napríklad: Zuzka, Pán Ježiš ťa má rád. Boh ti dal, Evka, krásne hnedé oči. Až staršie deti (6-8-ročné) aplikujú podobenstvo na seba. 

   Zapájať všetky zmysly. Ak rozprávame o stvorení ovocia, prinesme deťom nakrájané ovocie a dajme im ho ochutnať. Ak učíme o prírode – kvetinkách, dajme im niektoré ovoňať. A pod. 

   Ak vediete skupinku vo farnosti či inde, teda nejde o vašu domácu výchovu vlastného dieťaťa, je vhodný čas od 10 do 20 minút na jedno stretnutie s jednou témou. Počet detí v skupinke by nemal presiahnuť 6-8 detí. Inak nebude čas na každého.

 

Kontakty, kde sa dozviete viac:

 

www.kanan.cz

Detská misia

knižné vydavateľstvo Porta libri

misijná organizácia YWAM 

zbor Christiana

 

podľa prednášky Renáty Sochorovej spracovala Alena Ješková