Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- štedrých darcov, ktorí nášmu občianskemu združeniu poslali 2 % dane,

- všetkých ľudí, ktorí nám kedy skrížili životné cesty,

- verné kamarátky.

 

Prosíme za:

- prítomnosť takých osôb v našom živote, ktoré nás posunú ďalej, či už láskou, úprimnou spätnou väzbou alebo aj cez nevyhnutnosť odpúšťať,

- našu schopnosť vidieť vo všetkých ľuďoch Boží potenciál,

- našu ochotu nechať sa poučiť,

- pripravenosť našich sŕdc milovať,

- dobré priateľky,

- láskavé a chápavé vzťahy medzi rodičmi a ich dospelými deťmi,

- slobodu vo vzťahoch.

 

Modlime sa špeciálne za očistenie ženských kolektívov od závisti, žiarlivosti, ohovárania, porovnávania sa a prázdneho rečnenia. Nech sa skupinky žien stanú zdrojom povzbudenia, inšpirácie, úcty a hlbokého porozumenia.