Adopcia srdca

   Misijný sekretariát Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni realizuje projekt Adopcia srdca, vďaka slovenským adoptívnym rodičom, ktorí sa rozhodli na diaľku pomôcť deťom, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti v rôznych misijných krajinách už ôsmy rok.

 

   Samotný projekt vznikol ako reakcia na genocídu vo Rwande v roku 1994, pri ktorej v priebehu troch mesiacov zahynulo okolo milióna ľudí. Najväčšími obeťami tohto krvilačného vraždenia boli nevinné deti, ktoré prišli nielen o strechu nad hlavou, ale predovšetkým o rodičov, dokonca často o všetkých svojich príbuzných. V súčasnosti sú do projektu zaraďované deti, ktoré stratili rodičov následkom civilizačných chorôb, ako aj deti z najchudobnejších rodín. Siroty a chudobné deti pochádzajú z Rwandy, Demokratickej republiky Kongo, Kamerunu, Brazílie, Indie a Filipín.

   Adoptívny rodič podporuje mesačne svoje dieťa sumou 16 eur (z toho 1 € je použité na administratívne náklady), ktoré zabezpečia dieťaťu vzdelanie, potraviny, ošatenie, prípadne potrebné lieky. Misijný sekretariát spolupracuje v misijných krajinách s misionármi a rehoľnými sestrami, ktorí sa starajú o adoptované deti. Snahou všetkých zodpovedných za adopciu je zabezpečiť pre každé dieťa vzdelanie. Ak dieťa nedosahuje dobré výsledky v škole, snažíme sa ho poslať do škôl, ktoré ho vyučia ku konkrétnemu remeslu. Takýmto spôsobom má dieťa možnosť po ukončení projektu (dosiahnutí 18 – 21 rokov) zaradiť sa do bežného života a zarobiť si na živobytie.

   Adoptívni rodičia majú možnosť udržiavať so svojimi deťmi v misijných krajinách kontakt prostredníctvom výmeny listov. Vďaka listom má dieťa vedomie, že je milované, že sa oň niekto stará a je niekto, komu na ňom záleží, kto naň myslí a modlí sa zaň. Listy sa vďaka dobrovoľníkom zo Slovenska prekladajúa rozosielajú rodičom alebo adoptívnym deťom. Aj v súčasnosti hľadáme nových prekladateľov z francúzskeho a portugalského jazyka, ktorí by nám pomohli zdynamizovať náš projekt.

   V minulom roku sme po prvýkrát umožnili adoptívnym rodičom stretnúť sa so svojimi deťmi z Rwandy a Konga prostredníctvom Púte adoptívnych rodičov. Slovenskí rodičia mali konečne možnosť pozrieť sa do očí svojich „černoškov“, mohli ich objať, pritúliť si a dozvedieť sa viac o ich živote. (Viac o púti sa dočítate v rubrike Literárna kaviareň.)

 

   Do Adopcie srdca sa môžu zapojiť individuálne osoby, rodiny, firmy, triedy, školy, rôzne spoločenstvá. 

   Bližšie informácie môžete získať na adrese: Misijný sekretariát, Pod kláštorom 3, 966 53 Hronský Beňadik, email: info@pallotini.sk, tel.: 045 689 31 93, 0915 641 387 alebo na web stránke: www.pallotini.sk.

 

 

Z listov detí

 

Rodičom, ktorí mi pomáhajú vychovávať Marselline!

   Volám sa Nyramanzi Drocelle. Chcem vám porozprávať príbeh tohto dieťaťa. Bolo to v mesiaci júl 2004, keď sa moja dcéra s ním stretla v Kanombe. Dieťa išlo za ňou. Moja dcéra sa pýtala tamojších ľudí, či to dieťa má rodičov. Povedali jej, že nemá, matka jej umrela na AIDS v nemocnici. Nemá nikoho, kto by sa o ňu postaral. Navyše, nie je známe, či má rodinu a kde rodina žije. Moja dcéra sa roz-hodla dieťa vziať domov a my sa o ňu staráme. Teraz má 6 rokov a chodí do škôlky.

   Marselline je zdravá, i keď som mala strach, že tiež bude nakazená, keďže jej matka zomrela na AIDS. Rada sa hrá s ostatnými deťmi a s loptou. Povedala mi, že sa veľmi teší, keď sa môže hrať a môže jesť. Ďakujem vám za vašu pomoc. Ja mám dve deti, s Marsellinou mám teda tri. Môj manžel zomrel v roku 2003.

Drocelle, Rwanda

 

Milý pán Daniel,

   srdečne vás pozdravujem. Volám sa Sangeeta a som z Indie. Ďakujem vám veľmi pekne za váš list. Veľmi ma potešil. Študujem na Medzinárodnej škole sv. Vincenta Pallottiho. Otcovia pallotíni otvorili školu v roku 2007. V súčasnosti má okolo 400 žiakov. Chodím do piatej triedy. Spolu nás je v triede 35. Mám rada svoju školu. Stojí na veľkom pozemku. V škole máme aj internát. Skoro ráno chodíme behať. Vyučovanie sa začína o ôsmej hodine ráno a počas celého dňa máme vyučovanie a rôzne voľ-nočasové aktivity. Učitelia sú milí a pomáhajú mi v štúdiu.

   India je veľká krajina. Má 8 štátov a Chhattisgath je jedným z nich. Moja dedina sa volá Pakumjur, okres Kanker. Hlavným mestom nášho štátu je Raipur. Moja dedina ešte nie je rozvinutá v niektorých oblastiach, ako zdravotníctvo, školstvo, cesty, komunikácia atď. Dedina má okolo 1 000 obyvateľov. Len zopár z nich je vzdelaných. Vláda takmer nevenuje pozornosť rozvoju dediny. Vláda a teroristi spolu stále bojujú. Práve pre násilnosti je zabitých mnoho nevinných ľudí. Moji rodičia boli zavraždení pred pár rokmi tiež pre násilnosti. Vláda požiadala otcov pallotínov, aby sa postarali o moje vzdelanie, a oni to s radosťou urobili. Počas prázdnin chodím do domu mojich príbuzných.

   Milý pán Daniel, som šťastná, že ste si ma adoptovali. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu a motivovanie v štúdiu, chcem sa učiť a stať sa lepším človekom. Otcovia pallotíni sú veľmi milí a veľmi dobre sa o mňa starajú. Pozdravte odo mňa všetkých v rodine. S pozdravom

Sangeeta, India

Martina Holečková