Si Božím priateľom?

   Veľa vieme o priateľstve medzi ľuďmi – zažívame ho deň čo deň. Dobre vieme, že je zvláštnym spojením dvoch osôb, ktoré sa často aj napriek rozdielom, odlišným pohľadom na svet či odlišným osudom dokážu navzájom podporiť a pozdvihnúť. Ide v ňom o blízkosť, dôveru a vzájomnú podporu.

   Nedávno ma však jedna životná situácia prinútila zamyslieť sa nad tým, čo hovorí Písmo o priateľstve medzi nami a Bohom. Tu už ide o úplne iný rozmer. Abraháma Boh nazval svojím priateľom, pretože mali vzácny a živý vzťah. Abrahám ochotne vykonal čokoľvek, čo mu Boh povedal – a to do krajností. Jeho oddanosť bola nekonečná a bezpodmienečná.

   V Novej zmluve Ježiš Kristus ponúka aj nám, svojim učeníkom, takýto vzťah. V Jánovom evanjeliu čítame, že nás nazval svojimi priateľmi – nie sme sluhovia, ktorí nevedia o plánoch svojho pána. Sme priateľmi nášho Boha. On si nás vyvolil a dal nám vedieť svoje plány s týmto svetom – s našimi blížnymi.

   Ježiš dokázal, že je náš priateľ, keď zomrel namiesto nás na kríži. Podľa jeho slov my dokážeme svoje priateľstvo s ním tým, že budeme konať to, čo nám prikázal. Z priateľstva a z úcty – nie ako sluha z povinnosti. 

   Každý deň by sme si mali dať otázku: Som Ježišovým priateľom?

Mgr. Gabriella Kopas
Kazateľka Evanjelickej cirkvi metodistickej (Viac: www.bratislava.umc.sk)