Modlime sa za...

Ďakujeme za:

- obetu Ježiša Krista, ktorý sa nechal pribiť na drevo kríža a tak nám ukázal svoju nesmiernu lásku

- Ježišovo zmŕtvychvstanie a jeho pozvanie do nebeského kráľovstva

- ľudí, ktorí sa neboja žiť svoju vieru v každodennom živote

- cirkev a spoločenstvo veriacich, v ktorom môžeme rásť a dozrievať

 

Prosíme za:

- odvahu kresťanov, aby sa nebáli pozitívne zasahovať do diania vo svojej krajine,

- múdrosť a vplyv Ducha Svätého pri parlamentných voľbách,

- čistotu a pravdivosť médií,

- aby Boh zavolal do médií nepodplatiteľných ľudí s víziou,

- múdrosť pre nás konzumentov, aby sme si vedeli správne vyberať kvalitné TV programy a podporiť hodnotné médiá, 

- naše deti a ich vzťah ku knihám,

-  každého, kto ešte neprežil dotyk Boha, aby ho Pán navštívil počas veľkonočných sviatkov a dal mu zažiť lásku